Hvordan covid-19 har rammet personer med diabetes var blant temaene på siste dag av Diabetesforum 2021.

Andre viktige temaer var hvor viktig det er med registerdata, hvordan hjerte- og nyrelidelser opptrer sammen med diabetes og hvorfor vi må tenke på hele mennesket i diabetesbehandlingen.

Professor Knut Dahl-Jørgensen, professor Trond Geir Jenssen, Anna Randby fra Helsedirektoratet og generalsekretær Bjørnar Allgot oppsummerer konferansen.

Se video