Forskningsforum

 • Trond G. Jenssen, professor/medisinsk medarbeider Diabetesforbundet
 • Kåre I. Birkeland, professor/leder av medisinsk fagråd Diabetesforbundet
 • Marit Graue, professor phd. sykepleier
 • Helge Ræder, professor
 • Lars Krogvold, overlege
 • Siren Nymo, klinisk ernæringsfysiolog
 • Inger Njølstad, professor dr. med.
 • Kjersti Nøkleby, allmennlege
 • Ane Wilhelmsen-Langeland, psykologspesialist, phd. somnolog
 • Bjørnar Allgot, generalsekretær Diabetesforbundet
 • Heidi T. Henriksen, organisasjonsrådgiver Diabetesforbundet

Fagforum

 • Knut Dahl-Jørgensen, professor em./leder av nasjonalt Diabetesforum
 • Trond G. Jenssen, professor/medisinsk medarbeider Diabetesforbundet
 • Kåre I. Birkeland, professor/leder av medisinsk fagråd Diabetesforbundet
 • Kristian F. Hanssen, professor emeritus, dr. med.
 • Ole Strand, allmennlege
 • Tor Claudi, sykehuslege
 • Jon Haug,spesialist i klinisk psykologi, dr.philos
 • Anne-Marie Aas, Klinisk ernæringsfysiolog, phd.
 • Karianne Fjeld Løvaas, bioingeniør
 • Annette Bævre Larsen, diabetessykepleier
 • Bente Aksnes, brukerrepresentant Diabetesforbundet
 • Lars Tore Haugan, sentralstyret Diabetesforbundet
 • Heidi T. Henriksen, organisasjonsrådgiver Diabetesforbundet