En konferanse med fag og forskning

Diabetesforum arrangeres annethvert år. Konferansen har etablert seg som en viktig tverrfaglig møteplass for personer med interesse for diabetesbehandling. Diabetesforum gir faglig oppdatering på tvers av helsetjenestenivåene og de ulike faggruppene. 

Konferansen består av to deler: 

  • Forskningsforum presenterer ny diabetesforskning av ledende forskere.
  • Fagforum gir deg nyttig og oppdatert informasjon om diabetesbehandling.

Programmet er utviklet i samarbeid med norges ledende eksperter på diabetes. Nasjonalt Diabetesforumstyre ledes av professor Knut Dahl-Jørgensen.

Sted: Gardermoen

Diabetesforum 2023 finner sted på The Qube, Clarion Hotel & Congress Airport, Gardermoen.

Vi legger til rette for hele konferanseopplevelsen – med priser som dekker både overnatting, frokost og lunsj. Middag kommer utenom.

Se priser og meld deg på

60°11'33.6"N 11°04'10.9"E - Google Maps

Daværende helseminister Bent Høie åpner Diabeteskonferansen 2019.

Dokumentasjon av deltakelse for tellende timer

Du må registrere deg i presenslisten for å få godkjent tellende timer/emnekurs for leger. Det er kun Fagforum som gir tellende timer/emnekurs for leger. Registrerte du deg i presenslisten under konferansen, får du kursbevis tilsendt i løpet av mai.

Arrangører: Diabetesforbundet og samarbeidspartnere

Diabetesforbundet er arrangør i samarbeid med Helsedirektoratet og Norsk forening for allmennmedisin. 

Helsedirektoratet som medarrangør:

«Helsedirektoratet er opptatt av å jobbe aktivt med implementering og bedre etterlevelse av anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for diabetes.

Vi har særlig hatt fokus rettet mot fastlegene, for å oppnå enda bedre måloppnåelse og oppfølging av diabetes type 2-pasientene, som i all hovedsak er fastlegenes ansvar.

Som medarrangør av Diabetesforum, har vi bidratt til å tilrettelegge programmet slik at det kan gi økt kunnskap om fastlegenes oppgaver i diabetesbehandlingen. Programmet er også praktisk nyttig og tilpasset de utfordringer og mulighetsrom som er i fastlegenes hverdag. Vi håper fastlegene ser dette som en spennende mulighet til å videreutvikle sin kompetanse innen diabetes.»

Har du spørsmål om Diabetesforum? Kontakt Heidi Henriksen på epost