Situasjonen med covid-19 har medført at samtlige av vårens og høstens Diabetesforum i fylkene er avlyst. Webinarserie for helsepersonell erstatter Diabetesforum i fylkene 2020. Vi arrangerer fire webinarer første halvdel av desember 2020 og fire webinarer første halvdel av januar 2021.

Webinarene skal gi helsepersonell nyttig informasjon om det nyeste innen diabetesbehandling og sikre faglig oppdatering innen diabetes. Programmet er spennende og variert, med engasjerte og kunnskapsrike forelesere. 

Godkjente timer:

Allmennmedisin: Spesialitetskomiteen i allmennmedisin har godkjent kurset som emnekurs/klinisk emnekurs forutsatt at man deltar på hele webinaret med 15 timer. Ellers er det godkjent som valgfritt kurs for de allmennleger som deltar på mindre enn 15 timer. Kursreferanse i legeforeningens kurskatalog: Kursnr. 34239 

Indremedisin: Kurset er søkt timetellende som valgfritt kurs for indremedisin.

Sykepleierforbundet: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning om klinisk spesialitet i sykepleie/spesialsykepleie.

Oversikt over de ulike webinarene finner du nederst på denne siden.

Om webinarserie for helsepersonell

 • Webinarene vil bli gjennomført desember 2020 og januar 2021
 • Webinarene vil finne sted ettermiddag/kveld
 • Hvert webinar vil ha en varighet på 1,5 time med to til tre foredrag 
 • Kurset er godkjent som emnekurs/klinisk emnekurs forutsatt at man deltar på hele webinarserien med 15 timer. 
 • Kurset er godkjent av NSF som meriterrende med totalt 15 timer.
 • Alle foredrag blir tilgjengelig for påmeldte i 14 dager etter webinar dato.

Pris og påmelding

 • Pris for deltakelse er kr 1.500, - / Pris for enkeltstående webinar kr 200,-
 • Meld deg på her

Kontaktpersoner:

Heidi T. Henriksen, organisasjonsrådgiver Diabetesforbundet, E-post: heidi.henriksen@diabetes.no, Telefon: 90887189

Eirik Søfteland, endokrinolog og leder Diabetesforum Vestland Sør, E-post: esofteland@gmail.com

 

Kursnavn: Webinarserie helsepersonell

1. desember fra 17.00 til 19.00: Diabetes anno 2020, 90 minutter

 1. Covid-19 og annen interkurrent sykdom ved diabetes
  Foredragsholder: Trond G. Jenssen, overlege Oslo Universitetssykehus.
 2. Siste nytt om diabetes og nyrene
  Foredragsholder: Trond G. Jenssen, overlege Oslo Universitetssykehus.

Møteleder: Sondre Vatne Meling, overlege Stavanger universitetssjukehus.

3. desember fra 17.00 til 19.00: Basiskunnskap om diabetes, 90 minutter

 1. Grunnleggende kunnskap om diabetes
  Foredragsholder: Dag Hofsø, overlege Sykehuset i Vestfold.
 2. Diabetes type 1 - en oppsummering for allmennpraksis 
  Foredragsholder: Ragnar Joakimsen, overlege universitetssykehuset i Nord-Norge.
 3. Diabetes og teknologi
  Foredragsholder: Heiko Bratke, overlege Helse Fonna HF.

Møteleder: Dag Hofsø, overlege Sykehuset i Vestfold.

8. desember fra 17.00 til 19.00: Behandlingsretningslinjer for diabetes type 2, 90 minutter

 1. Medikamentell behandling av diabetes type 2
  Foredragsholder: Kåre I. Birkeland, professor Universitetet i Oslo.
 2. Insulinbehandling ved diabetes type 2
  Foredragsholder: Siri Carlsen, seksjonsoverlege Stavanger universitetssjukehus.

Møteleder: Sondre Vatne Meling, overlege Stavanger universitetssjukehus.

10. desember fra 17.00 til 19.00: Ikke medikamentell behandling av diabetes type 2, 90 minutter

 1. Betydningen av vektreduksjon ved diabetes type 2
  Foredragsholder: Anne-Marie Aas, klinisk ernæringsfysiolog Oslo universitetssykehus.
 2. Fedmereduserende kirurgi i forebygging og behandling av diabetes type 2
  Foredragsholder: Dag Hofsø, overlege Sykehuset i Vestfold.

Møteleder: Dag Hofsø, overlege Sykehuset i Vestfold.

5. januar fra 17.00 til 18.00: Kasusdiskusjoner, 45 minutter

 1. Kasusdiskusjoner diabetes type 2, Paneldebatt: 
  Sondre Vatne Meling, overlege Stavanger universitetssjukehus, 
  Eirik Søfteland, overlege Haukeland universitetssykehus, og 
  Normund Svoen, fastlege Legegruppa Sunnfjord Medisinske Senter, Florø.

Møteleder: Eirik Søfteland, overlege Haukeland universitetssykehus.

7. januar fra 17.00 til 19.00: Diabetesoppfølging på legekontor, 90 minutter

 1. Organisering av diabetesoppfølging i fastlegekontorer
  Foredragsholder: Kristian Jong Høines, fastlege Tananger legesenter.
 2. Diabeteskontroller i primærhelseteam
  Foredragsholder: Normund Svoen, fastlege Legegruppa Sunnfjord Medisinske Senter, Florø.
 3. Diabetesforbundets bidrag av informasjon til fastlegekontor
  Foredragsholder: Bjørnar Allgot, generalsekretær Diabetesforbundet.

Møteleder: Normund Svoen, fastlege Legegruppa Sunnfjord Medisinske Senter, Florø.

12. januar fra 17.00 til 19.00: Diabeteskomplikasjoner, 90 minutter

 1. Diabetiske senkomplikasjoner – deteksjon og håndtering
  Foredragsholder: Kari Anne Sveen, overlege Oslo universitetssykehus.
 2. Seksualitet og diabetes
  Foredragsholder: Eirik Søfteland, overlege Haukeland universitetssykehus.
 3. Diabetiske fotsår – forebygging, behandling og komplikasjoner
  Foredragsholder: Günther Bodo, overlege Stord sjukehus Helse Fonna.

Møteleder: Eirik Søfteland, overlege Haukeland universitetssykehus.

14. januar fra 17.00 til 19.00: Bevisstheten rundt diabetes og førerkort, samt diabetes og søvn, 90 min

 1. Diabetes og førerkort
  Foredragsholder: Cato Innerdal, kommuneoverlege Molde.
 2. Diabetes og søvn - kan søvnbehandling gi bedre diabeteskontroll?
  Foredragsholder: Ane Wilhelmsen-Langeland, psykologspesialist, Somnolog.

Møteleder: Normund Svoen, fastlege Legegruppa Sunnfjord Medisinske Senter, Florø.