Diabetesforbundet må gjøre kutt i budsjettet for 2023 med om lag 15 millioner kroner, noe som berører en rekke av forbundets aktiviteter, deriblant tildelingen av forskningsmidler.   

Generalsekretær Anne-Grete Skjellanger

–  Aller helst ville vi tildelt midler som vi pleier. Dessverre er Diabetesforbundets økonomi for tiden så anstrengt at vi må prioritere. I år velger vi i å prioritere formidling av forskning under Forskningsforum på Diabetesforum i april, sier generalsekretær i Diabetesforbundet, Anne-Grete Skjellanger. 

Les også:Store kutt i direkte støtte til Diabetesforbundet

Gjenopptar tildeling i 2024  

Diabetesforbundets forskningsfond ble opprettet i 1959 og siden 1960 har det årlig blitt delt ut midler til forskning på diabetes. De siste årene har det blitt delt ut tre til fire millioner årlig, hvorav inntil 2 millioner har gått til eksterne forskningsprosjekter gjennom søknad til fondet. 

– En viktig del av Diabetesforbundets oppdrag er å stimulere til forskning, og årets pause i tildeling betyr ikke at forbundet skal slutte å dele ut penger til forskning. Vi kommer til å gjenoppta tildelingen av forskningsmidler i 2024, sier Skjellanger. 

Les også: 11 forskningsprosjektet fikk støtte i 2022

Forskningsformidling under Diabetesforum 

To av formålene med Diabetesforbundets forskningsfond er å medvirke til utdanning av personell innenfor ulike deler av diabetesomsorgen og å medvirke til opplysningsvirksomhet om diabetes. Skjellanger mener årets Diabetesforum ivaretar nettopp dette.  

– Dette er Norges største diabeteskonferanse for helsepersonell. Årets program gir hundrevis av leger, sykepleiere og andre som jobber med diabetes det viktigste og nyeste innen både behandling og forskning på diabetes. Dette er en svært viktig konferanse for å sikre at helsepersonell er oppdaterte, og kan gi personer med diabetes best mulig behandling, sier Skjellanger. 

Les også: Forskning i dag - behandling om 20 år? Derfor trenger vi norsk forskning   

Bidra til Diabetesforbundets forskningsfond