Diabetesforbundets forskningsfond ble vedtatt opprettet i 1958, og siden 1960 har fondet årlig gitt støtte til ulike forskningsprosjekter. I år ble 11 av de 17 prosjektene som søkte om støtte, tildelt midler for til sammen 1,55 millioner kroner.

Antallet søknader var litt lavere i år enn tidligere, forteller organisasjonsrådgiver Heidi Henriksen i Diabetesforbundet.

Sterke søknader

– Vi mottok færre søknader enn tidligere, men det er god kvalitet på prosjektene som mottar støtte. At søknadene holder høyt nivå lover godt for alle med diabetes, sier Henriksen.

Søknadene har blitt vurdert etter flere ulike kriterier (se fakta) og fått en poengsum basert på disse.

Høyest poengsum fikk prosjektene til Simon Nitter Dankel og Hanne Scholz.
Dankel fikk støtte til prosjektet «Presisjonsmedisin for å forhindre og motverke insulinresistens og type 2 diabetes». Hanne Scholz fikk støtte til prosjektet «Utvikling av en ny celleterapi med deciduale stromale celler (DSC) for behandling av nyoppdaget type 1 diabetes.»

– At vi på denne måten når ut med støtte til forskning på høyt nivå både innen diabetes type 1 og diabetes type 2, er en god ting i seg selv og bidrar til bredde i forskningstildelingene, sier Henriksen. 

Dankel er tilknyttet Universitetet i Bergen, Scholz universitetet i Oslo. En slik geografisk spredning er positivt, sier Henriksen.

– Det gjør at vi når flere forskningsmiljøer.

Nytteverdi for de med diabetes

Flere av prosjektene handler om konkrete tiltak som har betydning for helsen til personer med diabetes. Dette gjelder blant annet prosjektet til Ragnhild Wivestad Jansson, «Tidlig diagnose av synstruende øyeforandringer ved diabetes – ny screeningmetode».

– Dette er en type forskning som det er viktig for Diabetesforbundet å støtte, da det kan få stor klinisk nytteverdi for de som lever med diabetes, sier Heidi Henriksen.

Disse 11 pilot- og forskningsprosjektene fikk støtte:

 • Anne Waage: Autolog øycelletransplantasjon for å hindre vanskelig regulerbar diabetes etter total pankreqatektomi (TPIAT)
 • Arild Christian Rustan: n-3 fettsyrer for å forbedre muskelfunksjon hos overvektige individer.
 • Bente Berg Johansson: Syndromisk monogen diabetes kan være underrapportert i norske diabetesregistre.
 • Elisabeth Qvigstad: ReproDia, Reproduktiv helse hos kvinner og menn med diabetes.
 • Hanne Scholz: Utvikling av en ny celleterapi med deciduale stromale celler (DSC) for behandling av nyoppdaget type 1 diabetes.
 • Jerome Ruzzin: Miljøgifter og type 1 diabetes.
 • Karianne Fjeld: Betennelse i bukspyttkjertelen – en oversett risikofaktor for type 1 diabetes.
 • Ragnhild Wivestad Jansson: Tidlig diagnose av synstruende øyeforandringer ved diabetes – ny screeningmetode.
 • Simon N. Dankel: Presisjonsmedisin for å forhindre og motverke insulinresistens og type 2 diabetes.
 • Vigdis Aas: Karakterisering av ekstracellulære vesikler (EV) fra humane skjelettmuskelceller fra givere med og uten type 2-diabetes.
 • Yvonne Böttcher: Senescence signatures and weight regulations

Kriterier for vurdering av innsendte søknader

1. Relevans og originalitet
2. Gjennomførbarhet
3. Metoder og design
4. Brukermedvirkning
5. Søker og søkerinstitusjon (inkludert nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere).