Dette er saken!

Fire tiltak er satt inn for å bøte på mangelen på Ozempic og sikre at statens kostnader på legemiddelet blir redusert. 

 • Ozempic tas av forhåndsgodkjent blå resept. Det innebærer at legen må søke om Ozempic på blå resept for hver enkelt pasient (individuell refusjon).
 • Apotekene innfører rasjonering på Ozempic. Diabetesforbundet informerer så snart det er avklart hvordan rasjoneringen skal gjennomføres. Per nå anbefaler DMP apotekene å gi ut for bare fire uker i gangen. 
 • Rybelsus blir tilgjengelig på blå resept som et alternativ til Ozempic.
 • Refusjon av dyre, utenlandske Ozempic-pakninger stanses.

Tiltakene var del av revidert statsbudsjett for 2024, som ble vedtatt i Stortinget fredag 21. juni. Endringene gjelder dermed fra 1. juli, men overgangen fra forhåndsgodkjent blå resept til indviduell refusjon får en overgangsperiode fram til 22. september – for å avlaste press på leger og pasienter.

Allerede fra 1. juli gjelder endringen om at legen din må søke for at du skal få Ozempic på blå resept. Det gir svært kort tid for både pasienter, leger og apotek til å omstille seg.

Gyldige resepter fram til 22. september

– Derfor legger vi til rette for en overgangsperiode fram til 22. september, opplyser Rita Hvalbye, enhetsleder for metodevurdering og blåreseptrefusjon i Direktoratet for medisinske produkter (DMP).

– For at legen skal få bedre tid til å søke om stønad for sine pasienter, er det innført en overgangsordning. Det betyr at du ikke trenger kontakte lege i ferien, men kan bruke blåresepten du allerede har frem til 22. september.

Dersom legen likevel ønsker å søke med én gang, har Helfo åpnet for det. Les mer om søknadsprosessen under. 

Rita Hvalbye i Direktoratet for medisinske produkter (DMP)

Hva innebærer dette for deg med diabetes type 2?
 • Har du en blå resept på Ozempic som er gyldig i en tid framover, vil den fortsatt kunne brukes etter 1. juli og fram til 22. september.
 • Har du en resept som går ut nå i sommer, anbefaler Diabetesforbundet deg om å få denne fornyet før 1. juli til å gjelde fram til 22. september.
 • Etter 22. september du ha vedtak om individuell refusjon for å få hentet ut Ozempic på blå resept i apotek. Alle som har Ozempic på blå resept må altså kontakte legen før 22. september for å få søkt individuell refusjon. Eventuelt planlegge bytte til en annen blodsukkersenkende behandling.
 • Har du fått Ozempic på blå resept på feil grunnlag, vil du ikke lenger kunne få medisinen. 
Hva innebærer dette for legene?
 • Legene søker om individuell refusjon i en automatisert søknad. Etter at søknaden er sendt inn, vil legen straks få søknaden innvilget eller avslått.
 • Individuell refusjon gis for 14 måneder i stedet for de vanlige 12. Dette for å unngå kø på legekontorene for fornyelse neste sommer.
 • Muligheten for å søke er allerede aktivert i søknadsportalen. Dette for å gi leger og pasienter større handlingsrom for å kunne søke og ha vedtak om individuell refusjon klart allerede 1. juli.

Tusenvis av diabetespasienter kan miste retten til Ozempic 

– Vi er bekymret for alle med diabetes type 2 som bruker Ozempic. Vi frykter at det blir vanskeligere for mange å få tilgang til medisinen nå når det vil avhenge av hver enkelt lege å søke om refusjon, sier generalsekretær Britt Inger Skaanes i Diabetesforbundet. 

Britt Inger Skaanes, generalsekretær i Diabetesforbundet.

64 000 personer har i dag Ozempic på blå resept. Tall fra Helsedirektoratet viser at så mange som 25 prosent av disse får Ozempic uten egentlig å ha rett til det. Dette kan være både personer uten og personer med diabetes type 2, forklarer DMP. Det er nemlig ikke lov ifølge refusjonskriteriene å bruke Ozempic som eneste medisin. Likevel har altså leger skrevet ut Ozempic på blå resept som eneste medisin (monoterapi) til flere med diabetes type 2.  

Disse kan få Ozempic på blå resept

For å ha rett til Ozempic på blå resept må du ha diagnosen diabetes type 2 og oppfylle disse refusjonskriteriene:

 • Metformin, insulin eller Sulfonylurea må ha vært forsøkt først.
 • Du må bruke en av disse tre i tillegg til Ozempic for å ha rett på Ozempic på blå resept.

Spesielt bekymret er Diabetesforbundet for de som ikke tåler Metformin. 

– Metformin er en medisin som gir plagsomme bivirkninger for et betydelig antall personer. Disse vil ikke lenger ha mulighet til å bruke Ozempic som monoterapi på blå resept, sier Skaanes.

Rybelsus, Victoza og Trulicity som alternativer

Et annet tiltak for å bøte på Ozempic-mangelen er at Rybelsus nå blir tilgjengelig. Rybelsus er en medisin med samme virkestoff som Ozempic, og omfattes av samme krav: Legen kan søke om individuell refusjon på blå resept, og Rybelsus må også brukes i kombinasjon med metformin, insulin eller sulfonylurea.

DMP viser til Victoza og Trulicity som alternativer til Ozempic og Rybelsus for dem som ikke tåler Metformin. Disse er omfattet av andre regler, som gjør de kan skrives ut som monoterapi på blå resept – etter søknad om individuell refusjon fra legen.

Men Victoza og Trulicity er ikke fullgode alternativer, mener diabetessykepleier og leder for Diabeteslinjen, Gry Lillejordet.

– Vi vet at mange har forsøkt både Victoza, Trulicity og sulfonylurea-legemidler uten å oppnå samme blodsukkerkontroll som de gjør med Ozempic. Pasientene står på Ozempic av en grunn, sier Lillejordet.

– Alt i alt positivt for diabetespasienter

Rita Hvalbye i DMP har forståelse for at mange med diabetes kan reagere på at de mister tilgang til Ozempic på blå resept, men understreker at DMP må forholde seg til gjeldende regler for hva som kan finansieres av fellesskapet.

– Vi er innforstått med at disse tiltakene får konsekvenser for både leger, apotek og pasienter, men som helhet tror vi dette vil være positive tiltak. 

 

Hva er Ozempic, Rybelsus, Trulicity og Sulfonylurea?

Ozempic, Rybelsus, Victoza og Trulicity er alle såkalte GLP1-analoger som stimulerer utskillelsen av insulin fra bukspyttkjertelen. 

 • Ozempic inneholder virkestoffet semaglutid og injiseres ukentlig.
 • Rybelsus har samme virkestoff og produsent som Ozempic (semaglutid, Novo Nordisk), men kommer i tablettform. Skal tas daglig.
 • Victoza har virkestoffet liraglutid og injiseres daglig.
 • Trulicity har virkestoffet dulaglutid og injiseres ukentlig.

Sulfonylurea er en legemiddelgruppe som stimulerer bukspyttkjertelen til å lage mer insulin.

 

Slik har Ozempic-kostnadene økt

I 2023 utgjorde Ozempic alene hele 9,4 % av de totale utgiftene på legemidler i folketrygden. Utgiftene har utviklet seg raskt de siste årene:

2019: 33,5 millioner kroner

2020: 115,7 millioner kroner

2021: 269,9 millioner kroner

2022: 494,4 millioner kroner

2023: 1,38 milliarder kroner

Per 1. juli 2024 er kostnadene på Ozempic oppe i 1,2 milliarder kroner. Det er bereget en innsparing på 730 millioner kr bare i 2024 på innstrammingstiltakene. 

Kilde: Direktoratet for medisinske produkter (DMP) - tidligere Legemiddelverket