Fylkes- og lokallag der du bor

Diabetesforbundet har 18 fylkeslag (dekker hele landet) og 119 lokallag. Her finner du en oversikt fordelt etter fylke. Ta gjerne kontakt!

Ungdiabetes

Ungdiabetes jobber for ungdom i alderen 14-30 år og arrangerer kurs, konferanser og aktiviteter for ungdom både nasjonalt og lokalt. Ungdiabetes finnes både på fylkesplan og nasjonalt plan, og du er hjertelig velkommen til å bli med oss!

Helsepersonell

Vår viktigste samarbeidsgruppe er du som daglig er i kontakt med personer med diabetes. Som medlem hos oss får du rabatterte priser når du deltar på våre kurs og konferanser.