Koronavirus: Diabetesforbundet avlyser alle arrangementer ut august

Vi opprettholder beslutningen om å avlyse alle arrangementer vår regi, på alle nivåer av organisasjonen. Dette gjelder ut august. Denne beslutningen er tatt i samråd med Diabetesforbundets medisinske rådgiver, Trond Geir Jenssen, forbundsleder Sverre Ur og leder i Ungdiabetes Mathilde Natlandsmyr.

Første uken i mars besluttet vi å avlyser alle arrangementer i regi av Diabetesforbundet. Dette gjaldt da i første omgang mars og april gitt risikovurderingen på det tidspunktet. Nå har vi tatt en ny vurdering, og det er besluttet å opprettholde dette til ut august.

Vi vurderer situasjonen løpende, og før sommeren vil det bli tatt en ny beslutning ift arrangementer som skal holdes i høst.

 Vi følger anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og tiltaket er først og fremst for å bidra til å redusere smitte.

Informasjon og aktivitet
For Diabetesforbundet er det viktig å formidle oppdatert og kvalitetssikret informasjon om diabetes og korona. Vi har derfor laget en rekke materiell, både tekster og video, som er tilgjengelig på diabetes.no og våre kanaler i sosiale medier. Deler av dette er også oversatt til andre språk, se: https://www.diabetes.no/om-diabetes/innvandrere/

I tillegg til dette har vi økt bemanning og åpningstid på Diabeteslinjen, i samarbeid med Helsedirektoratet. Her har vi både sykepleiere, leger og psykologer som bistår, i tillegg til teamet som allerede jobber på linja. Diabeteslinjen holder også åpent i påsken, se diabetes.no/linjen for mer informasjon.

Webinarer
Vi jobber med å få på plass en god løsning for webinar slik at vi kan spre enda mer god informasjon.  Her ser vi på løsninger for ulike tema, spisset mot ulike målgrupper. Straks dette er klart vil det bli annonsert i våre kanaler.

Diabetesforbundet der du bor

Gjennom ditt lokallag kan du få råd og støtte fra andre med diabetes i ditt nærområde, delta på kurs og aktiviteter, og dele vennskap og erfaring. Klikk på ditt fylke for å se aktivitetskalenderen og finne lokale kontakter.

Ungdiabetes

Ungdiabetes jobber for ungdom i alderen 14-30 år og arrangerer kurs, konferanser og aktiviteter for ungdom både nasjonalt og lokalt. Ungdiabetes finnes både på fylkesplan og nasjonalt plan, og du er hjertelig velkommen til å bli med oss!

Helsepersonell

Vår viktigste samarbeidsgruppe er du som daglig er i kontakt med personer med diabetes. Som medlem hos oss får du rabatterte priser når du deltar på våre kurs og konferanser.