Til AGDER

Likepersoner i AGDER

LIKEPERSON

Monica Urdalen

Tveit

Tlf: 90661711 agder@diabetes.no

Diabetes type 1

LIKEPERSON

Lena Olava Kvelland

HOLUM

Tlf: 95155580 lok_34@hotmail.com

Pårørende

LIKEPERSON

Torhild Ro Tobiassen

Mandal

Tlf: 90186338 atobias@online.no

Diabetes type 1

LIKEPERSON

Kristian Ueland

KRISTIANSAND S

Tlf: 95258308 kristian.ueland@hotmail.com

Diabetes type 2

LIKEPERSON

Arne Tobiassen

MANDAL

Tlf: 95806460 arnesitt@gmail.com

Diabetes type 2

LIKEPERSON

Bettina Søby Andersen

KRISTIANSAND S

Tlf: 91705692 bettina.andersen@hotmail.no

Diabetes type 2

LIKEPERSON

Grunde Stebekk

VEGÅRSHEI

Tlf: 41101069 grunde@stebekk.no

Diabetes type 2

LIKEPERSON

Arne Skoge

Kristiansand S

Tlf: 93427170 a.skoge@getmail.no

Diabetes type 1

LIKEPERSON

Merethe og Tord Haarklau

Tlf: 45233300 furuhaarklau@me.com

Pårørende

LIKEPERSON

Karianne og Odd Inge Nærestad Halvorsen

Tlf: 95702196 karibhalv@yahoo.no

Pårørende

LIKEPERSON

Trine og Peter Woods Christoffersen

Tlf: 41276530 trine.christoffersen@steinerskolen.no

Pårørende

LIKEPERSON

Hilde og Frode Stenersen

Tlf: 99277277 fsteners@online.no

Pårørende

LIKEPERSON

Maria og Dag Petter Salamonsen

Tlf: 99496761 maria.klungland@hotmail.com

Pårørende

Kontaktinformasjon

Diabetesforbundet

Postboks 6442, Etterstad | 0605 Oslo

Ta gjerne kontakt dersom du har noe på hjertet eller lurer på noe!