Til AGDER

Styret i AGDER

Kontaktinformasjon

Diabetesforbundet

Postboks 6442, Etterstad | 0605 Oslo

Ta gjerne kontakt dersom du har noe på hjertet eller lurer på noe!

STYRET

LEDER

Monica Urdalen

Tlf: 90661711 agder@diabetes.no

NESTLEDER

Lena Olava Kvelland

Tlf: 95155580 lok_34@hotmail.com

SEKRETÆR

Sigurdur Vidar Viggosson

Tlf: 48118759 Sigviggo@gmail.com

KASSERER

Arne Tobiassen

Tlf: 95806460 arnesitt@gmail.com

STYREMEDLEM

Kjell-Tore Haugland

Tlf: 90512286 kth@ovrebo.vgs.no

STYREMEDLEM

Gaute Jakob Nystøl

Tlf: 90158300 nystol@gmail.com

STYREMEDLEM

Kristian Ueland

Tlf: 95258308 kristian.ueland@hotmail.com

1 VARAMEDLEM

Merethe Evja

Tlf: 92601972 m_evja@hotmail.com

2 VARAMEDLEM

Torgils Våge

Tlf: 41536075 torgils@agder.no

LOKAL WEBREDAKTØR

Gaute Jakob Nystøl

Tlf: 90158300 nystol@gmail.com

DIABETESFORUM

LEDER

Monica Urdalen

Tlf: 90661711 agder@diabetes.no

UNGDIABETES FYLKE

STYREMEDLEM

Simen Skagestein Omholt

Tlf: 94190511 simen.omholt@gmail.com

STYREMEDLEM

Bastian Furu Haarklau

Tlf: 98890084 bastianfuru@icloud.com