Årsmøte

Dato

12.02.2020

Tid

18:00 til 19:00

Inngang

0

Åpent for

medlemmer

Sted

Frydenborgsenteret, Risør

Kontaktperson

Ståle Sjaavaag

Årsmøtesaker meldes styret innen 8 januar. Kjære medlem i Diabetesforbundet Ved årsmøtet i DF Risør og Gjerstad, den 12. februar 2020, vil det blir behandlet en sak som omhandler ditt lokallagsområde. Det har ikke vært et aktivt lokallag i Tvedestrand og Vegårshei på en god stund, og etter samtaler med fylkesstyret i DF Agder, er det avgjort at det vil komme en sak på årsmøtet i Risør og Gjerstad om å slå disse to lokallagene sammen, slik at alle i den østre regionen vil ha noen lokale tilbud i forbundet. På det nevnte årsmøtet vil ikke medlemmer fra Tvedestrand og Vegårshei ha stemmerett, men dere vil kunne ha talerett i denne saken hvis dette er meldt på forhånd. Hvis du ønsker å uttale deg om denne saken, anbefales det at du sender en uttalelse til lokallagsleder i Risør og Gjerstad. Er det noen som selv ønsker å starte opp igjen lokallaget i Tvedestrand og Gjerstad, kontaktes fylkesleder i Agder. https://www.diabetes.no/globalassets/min-side/for-tillitsvalgte/styringsdokumenter/strategi-og-vedtekter/vedtekter/vedtekter-2018-interaktiv-pdf.pdf

Send sidens lenke til en venn