Styret i NORD-ØSTERDAL

STYRET

LEDER

Leif Håvard Henriksen

Tlf: 90200317 havardh@snikende.com

NESTLEDER

Oddbjørn Digre

Tlf: 90124333 odddigre@bbnett.no

SEKRETÆR

Grete Helene Granberg

Tlf: 41688580 gretegranberg@gmail.com

KASSERER

John Harry Stinessen

Tlf: 93423928 jhasti@online.no

STYREMEDLEM

Odd Melvin Eriksen

Tlf: 90697753

REVISOR

Kjell Dalløkken

Tlf: 47267285 kjell.dallokken@fjellnett.no

1 VARAMEDLEM

Berit Norin

Tlf: 90926395 m-norin@online.no