Styret i RINGSAKER

STYRET

LEDER

Arne Øversveen

Tlf: 91743464 aroeve@online.no

NESTLEDER

Eli Simensen

Tlf: 41639431 elisimensen51@gmail.com

SEKRETÆR

Kari Elisabeth Gropen

Tlf: 99771441 kagropen@gmail.com

KASSERER

Odd Strand

Tlf: 90281777 odstrand@bbnett.no

1 VARAMEDLEM

Anne Karin Andersen

Tlf: 97567561 svande1946@hotmail.com