Styret i MOLDE OG OMEGN

Kontaktinformasjon

Diabetesforbundet Molde og omegn |

STYRET

LEDER

Rolf Harald Blomvik

Tlf: 90702727 rhblom@online.no

NESTLEDER

Stein Arve Pettersen

Tlf: 92660243 steinarvepettersen@gmail.com

SEKRETÆR

Atle Tangen

Tlf: 90637941 atle.tangen1@gmail.com

STYREMEDLEM

Kristin Haukaas

Tlf: 90476260 kr-hauka@online.no

STYREMEDLEM

Andrine Mogstad

Tlf: 45887015 andrine.mogstad@mimer.no

BARN/FAMILIE KONTAKT

Kristin Haukaas

Tlf: 90476260 kr-hauka@online.no

UNGDOMSKONTAKT

Andrine Mogstad

Tlf: 45887015 andrine.mogstad@mimer.no

REVISOR

Kristin Haukaas

Tlf: 90476260 kr-hauka@online.no

1 VARAMEDLEM

Anna Aure Monsen

Tlf: 48113806 monsenannaaure@gmail.com

2 VARAMEDLEM

Per Jan Skarvøy

Tlf: 97706552 pskarvoe@online.no

LOKAL WEBREDAKTØR

Eva Gangstad

Tlf: 40043878 eva.gangstad@rm-group.com