Styret i BARN OG UNGE I OSLO

BARN OG UNGE I OSLO

LEDER

Beate Amdahl-Skorpen

Tlf: 91658403 beate@bbglede.no

NESTLEDER

Arne-Kristian Groven

Tlf: 48045118 arne.kristian@hvalgroven.net

SEKRETÆR

Marthe Eikum Tang

Tlf: 92223776 marta@oslomet.no

KASSERER

Ingunn Egeberg

Tlf: 48032985 ingunn.egeberg@gmail.com

STYREMEDLEM

Thomas Raabe

Tlf: 40078853 thomas.raabe63@gmail.com

STYREMEDLEM

Steinar H Nygaard

Tlf: 98242558 steinarh@gmail.com

STYREMEDLEM

Nisma Mælum

Tlf: 97781373 nismamaelum@gmail.com

STYREMEDLEM

Marte Frigstad

Tlf: 90753522 martefrigstad@gmail.com

REVISOR

Lori Næss

Tlf: 92110300 lwnaess@gmail.com

LOKAL WEBREDAKTØR

Steinar H Nygaard

Tlf: 98242558 steinarh@gmail.com

LOKAL WEBREDAKTØR

Marthe Eikum Tang

Tlf: 92223776 marta@oslomet.no

LOKAL WEBREDAKTØR

Thomas Raabe

Tlf: 40078853 thomas.raabe63@gmail.com