Styret i OSLO ØST

Kontaktinformasjon

Diabetesforbundet

Oslo Øst |

Ta gjerne kontakt med oss!

STYRET

LEDER

Marit Susan Antonsen

Tlf: 90964405 osloost@diabetes.no

SEKRETÆR

Dag Anders Kjærnes

Tlf: 92650280 dagak@online.no

KASSERER

Dag Anders Kjærnes

Tlf: 92650280 dagak@online.no

STYREMEDLEM

Bjørn Andresen

Tlf: 90507395 bjorn.andresen@jansaugen.no

STYREMEDLEM

Åke Appelqvist

Tlf: 97529236 ake.r.appelqvist@gmail.com

LOKAL WEBREDAKTØR

Dag Anders Kjærnes

Tlf: 92650280 dagak@online.no

LOKAL WEBREDAKTØR

Bjørn Andresen

Tlf: 90507395 bjorn.andresen@jansaugen.no