Styret i STRAND, FORSAND OG HJELMELAND

STYRET

LEDER

May Helen Olsen

Tlf: 92062748 mayhelenolsen3@gmail.com

NESTLEDER

Marit Karin Auestad

Tlf: 41689422 mari-aue@online.no

SEKRETÆR

Marit Karin Auestad

Tlf: 41689422 mari-aue@online.no

KASSERER

Marit Karin Auestad

Tlf: 41689422 mari-aue@online.no

STYREMEDLEM

Audun Lie

Tlf: 40620808 audunlie1@gmail.com

REVISOR

Rolf Olav Meland

Tlf: 41298069 rolf.olav.meland@lyse.net

LOKAL WEBREDAKTØR

Marit Karin Auestad

Tlf: 41689422 mari-aue@online.no

LOKAL WEBREDAKTØR

May Helen Olsen

Tlf: 92062748 mayhelenolsen3@gmail.com