Styret i MIDTRE SØR-TRØNDELAG

Kontaktinformasjon

Diabetesforbundet Midtre Sør-Trøndelag |

STYRET

NESTLEDER

Thorsteinn Lindal

Tlf: 99117540 thorsteinnlindal@icloud.com

SEKRETÆR

Marianne Nilsen

Tlf: 92452989 mariannenilsen@outlook.com

KASSERER

Oddvar Bostad

Tlf: 99710737 oddvar.bostad@online.no

STYREMEDLEM

Per Kattem

Tlf: 95194593 pkattem@online.no

1 VARAMEDLEM

Bente Høston Bostad

Tlf: 91311217 bente.bostad@online.no

LOKAL WEBREDAKTØR

Oddvar Bostad

Tlf: 99710737 oddvar.bostad@online.no

LOKAL WEBREDAKTØR

Marianne Nilsen

Tlf: 92452989 mariannenilsen@outlook.com