Styret i VERDAL

STYRET

LEDER

Leif Haugan

Tlf: 91340335 lemarhau@vktv.no

NESTLEDER

Inger Grete Hjelde

Tlf: 95722497 inger.grete@hotmail.com

SEKRETÆR

Inger Hegstad

Tlf: 91368979 inger_hegstad@yahoo.no

KASSERER

Rune Musum

Tlf: 99585884 r-m-mu@online.no

STYREMEDLEM

Odd Bjørn Wekre

Tlf: 91839960 obw@vktv.no

STYREMEDLEM

Jorunn Nervik

Tlf: 45619848

REVISOR

Terje Veimo

Tlf: 97707460 terje.veimo@gmail.com

1 VARAMEDLEM

Arvid Nervik

Tlf: 95252298 arvid.nervik@mosvik.ne

LOKAL WEBREDAKTØR

Rune Musum

Tlf: 99585884 r-m-mu@online.no