Styret i GLOPPEN

STYRET

LEDER

Helge Bjørnarheim

Tlf: 92669497 helgebjornarh@gmail.com

NESTLEDER

Solveig Svedjan

Tlf: 90685068 solveig.svedjan@enivest.net

SEKRETÆR

Venche Raad Larsen

Tlf: 99495860 venkeraad@gmail.com

KASSERER

Solveig Dalhaug Gjengedal

Tlf: 99159371 so.gjengedal@gmail.com

STYREMEDLEM

Elin Johansen

Tlf: 90601370 elinjoh5@online.no

STYREMEDLEM

Magnhild Ravnestad

Tlf: 90547072 magnhild_ravnestad@hotmail.com

1 VARAMEDLEM

Ivar Rønnekleiv

Tlf: 95150594 ivar.ronnekleiv@enivest.net