Styret i LEIKANGER, SOGNDAL OG LUSTER

STYRET

LEDER

Edel Olstad

Tlf: 90042682 fotedel@online.no

SEKRETÆR

Knut Are Nybø

Tlf: 46822789 knutare.nybo@gmail.com

STYREMEDLEM

Fred Vedvik

Tlf: 90639357 fred.ved@online.no

STYREMEDLEM

Steinar Molland

Tlf: 90043219 s-mollan@online.no

1 VARAMEDLEM

Bodil Langeland

Tlf: 95764631 bodil.langeland@gmail.com

2 VARAMEDLEM

Gunn Røysum

Tlf: 91776420 gunnroysum@hotmail.com