Styret i SARPSBORG OG OMEGN

STYRET

LEDER

Ole Petter Wendelbo

Tlf: 90128853 diabetes.sarpsborg@gmail.com

NESTLEDER

Marit Østli Heiberg

Tlf: 91106692 marit.heiberg@so-hf.no

SEKRETÆR

Bodil Irene Østli

Tlf: 41436505 bodilirenes@gmail.com

KASSERER

Svein Rekstad

Tlf: 90672905 svein.rekstad@hotmail.com

STYREMEDLEM

Terje Lerhol

Tlf: 91601835 te-lerh@online.no

STYREMEDLEM

Knut Arne Olsen

Tlf: 93401596 knut-grethe@hotmail.com

STYREMEDLEM

Roger Skjeklesæther

Tlf: 90187934

BARN/FAMILIE KONTAKT

Jeanette Bache Martinsen

Tlf: 95929250 jeanette.bm@hotmail.com

REVISOR

Inghill Jensen

REVISOR

Tom Kristoffersen

Tlf: 90591798 tomkritom@icloud.com

1 VARAMEDLEM

Hilde Martinsen

Tlf: 91516140 hilde11744@gmail.com

LOKAL WEBREDAKTØR

Bodil Irene Østli

Tlf: 41436505 bodilirenes@gmail.com