Dehydrering på grunn av høyt blodsukker

Uttørring hvor kroppens væskemengde (vannmengde) er for liten.

Send sidens lenke til en venn

Dette kan ses ved langvarig høyt blodsukker hvor utskillelsen av sukker i urinen trekker med seg store mengder vann. Dehydrering kan lede til alvorlig sykdom med nedsatt bevissthet og død. Behandlingen er å tilføre kroppen mer vann enn den taper, og dette gjøres på sykehus.