Diabeteskoma forårsaket av svært høyt blodsukker

Det høye blodsukkeret påvirker hjernens funksjon. Det gir nedsatt bevissthet og til slutt bevisstløshet (koma).

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Ved diabetes type 1 er det samtidig syreforgiftning. Dette skjer ikke ved diabetes type 2. Diabeteskoma er meget alvorlig og det kan føre til døden. Mistanke om utvikling av diabeteskoma skal alltid føre til sykehusinnleggelse.