Oksygen O2 måler for meg med diabetes?

Behandling

Besvart: 09.05.2017

Spørsmål:

Jeg har i det siste sett reklamer for oksygen O2 målere eller på engelsk Oximeters og at dette anbefales for blant annet personer med diabetes og at et sånt apparat kan redde liv. Er dette noe nytt som har kommet? Er det en risiko at vi med diabetes kan ha for lite Oksygen i blodet? og er det noe man selv bør sjekke av og til? Jeg har selv diabetes type 1 og ble litt bekymret over dette. Hva er eventuelt symptomene på for lite oksygen i blodet?

Svar:

Dette er vanligvis ikke noe folk med diabetes type 1 behøver å bekymre seg om. Lungene er ikke utsatt for å få komplikasjoner. Det er særlig pasienter med Kronisk Obstruktiv Lungesykdom (KOLS) som kan ha glede av et slikt apparat. Det er gjerne folk som har røkt mye i mange år og sykdommen er ikke vanligere ved diabetes type 1 enn hos andre.

"Snorkesyke" med uregelmessig pust om natten kan føre til midlertidig surstoffmangel. Dette er vanligere ved særlig diabetes type 2 og overvekt. En må da utredes gjerne hos øre-nese-halslege eller lungelege for å se om en puster regelmessig om natten.

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus

Bli medlem

Du får tilgang til gode medlemsfordeler, informasjon, råd og tips. Som medlem er du en viktig støttespiller i arbeidet med diabetes, og du gir oss mulighet til å kjempe for dine rettigheter.