Økning av insulindosen for å stabilisere blodsukkeret?

Behandling

Besvart: 13.09.2018

Spørsmål:

Min samboer på 71 år har hatt Diabetes 2 i 20 år. Langtidsprøven av blodsukkeret lå omkring 42 mmol/mol (6 %) i flere år og ble regulert med tablettene Januvia og Amaryl. For 3 måneder siden steg dette plutselig til 85 mmol/mol (9.9 %) uten at det ble fulgt opp av legen. Han var forvirret, omtåket og enkeltmålinger av blodsukkeret lå da ofte på 25-29 mmol/l. Dette høye blodsukkeret gikk han sikkert med i over 1 måned før legen tok tak i det.

Han fikk, etter et legebesøk på akutten, Insulatard. Dosen var 4 enheter morgen og 4 på kveld. I tillegg fikk han hurtigvirkende som skulle settes dersom blodsukkeret var over 16 mmol/l. Januvia og Amaryl skulle han fortsette med. Hjemmesykepleien i samarbeid med legen står for oppfølgingen. Han har nå gått på samme dose Insulatard i 2 1/2 måned uten at blodsukkeret er regulert. Det ligger på alt fra 8 (dette er sjeldent, men har hendt fastende) til 18, med andre ord veldig ustabilt. Vil det ikke være naturlig at dosen økes for å få det stabilisert? Eller tenker jeg galt?

Svar:

Svært mange med diabetes type 2 må før eller siden begynne behandling med insulin. Dette skyldes sviktende insulinproduksjon over tid og til en viss grad synkende insulin følsomhet. Situasjonen du beskriver er derfor ganske vanlig.
Du tenker ikke "galt". Det er svært viktig at behandlingen følges opp og at dosene justeres for å få et best mulig resultat.

Nesten uten unntak må behandlingen justeres. Samboeren din bruker en svært liten insulindose og oppnår sannsynligvis et resultat som ikke er optimalt. Kombinasjonen Amaryl og insulin er generelt heller ikke å anbefale fordi både Amaryl og insulin kan gi føling.

Jeg vil anbefale at du etterspør hvilke behandlingsmål som er satt for din samboer og hvordan planen er for å oppnå disse. Slik du beskriver situasjonen er diabetesbehandlingen ikke den beste. Lykke til!

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken