Diabetesforbundets strategi 2022-2024

Strategien viser våre fokusområder i inneværende landsmøteperiode. Den inneholder også våre verdier, visjon og oppdrag. 

Diabetesforbundets organisasjonskart

Diabetesforbundets vedtekter

Retningslinjer

Årsberetninger og protokoller

Kontrollkomiteens mandat

.........................

 

Tillitsvalgtheftet