Diabetesforbundets strategi 2022-2024

Strategien viser våre fokusområder i inneværende landsmøteperiode. Den inneholder også våre verdier, visjon og oppdrag. 

Politisk arbeid

Diabetesforbundets organisering

Kontakter

Årsberetninger og protokoller

Diabetesforbundets vedtekter

Retningslinjer

Kontrollkomiteens mandat