Formålet med kurset

Gi trygghet til de som er støttespillere for barn, og med dette også skape trygghet for barn og foresatte. 

Målgruppe

Personer som tidvis har ansvaret for barnet med diabetes, kanskje også under en overnatting. 

Verktøy du kan benytte i gjennomføringen av kurset

Forberedelser

 • Inviter en diabetessykepleier til å holde det faglige innholdet. Gjør denne avtalen i god tid, og før du annonserer dato og tidspunkt. Her kan du laste ned et forslag til en e-post du kan bruke.
 • Sett opp et program for kurset, og sørg for å legge inn pauser. Her er et forslag til program
 • Send ut invitasjon i god tid. Se mer om dette under markedsføring. Invitasjon kan du lage i verktøyet på min side
 • Bruke likepersonene til å spre invitasjonen. Finn likepersoner i ditt nærområde.
 • Sørg for å samarbeide med ditt lokal- eller fylkeslag om dette arrangementet. De kan være behjelpelig med å sende ut invitasjon, skaffe lokaler osv.
 • Spør om sykehuset kan være behjelpelig med å spre invitasjonen.
 • BFU/Barne- og familiekontakten har ansvar for arrangementet. Du trenger ikke være ekspert på diabetes selv, da diabetessykepleier kan ta seg av det faglige.

Kursets varighet

Vi anbefaler å sette av 3 timer til dette kurset. Vurder hvilket tidspunkt det passer å gjennomføre kurset. Hør gjerne med den aktuelle målgruppen når det passer for dem.

Ressurspersoner

 • Kontaktperson nasjonalt: Mari J. Braatnes jobber med BFU og kan nås på Mari.johannessen@diabetes.no.
 • Fylke/lokal: Har dere lokale ressurser dere kan benytte? Likepersoner? Noen med lang fartstid som pårørende?

Markedsføring

 • I hvilke kanaler kan man markedsføre dette konseptet? Alt markedsføringsmateriell kan lages i dette verktøyet: Klikk her

  • E-post – Sende ut til alle medlemmer, likefamilier, skoler, barnehager og aktuelle foreninger. (kan sendes via «Min side»)

  • Facebook og Instragram – Legge ut og dele på alle sider tilknyttet fylkeslaget (Fylkeslaget, BFU, Ungdiabetes) og dele som privatpersoner 

  • Nettsiden Diabetes.no – Legg arrangementet inn i kalenderen. Se hvordan du gjør det her

  • Avis – Annonser arrangementet i lokalavisen, uten å legge vekt på at det skal rekrutteres til et nytt styre. Inviter gjerne også lokalavisen til å lage en sak om at det ønskes å konstituere et nytt lokallag i Diabetesforbundet.

  • Lokalradio – Be om litt tid på radioen til å reklamere for deres arrangement
  • Plakater – på butikken, skolene, barnehagene, apotek, legesenter ol. 

Tips og triks

Tidligere erfaringer fra konseptet

 • Det kan bli en del spørsmål om tilgang på utstyr.
 • Foreldre kan i noen tilfeller dominere kurset med spørsmål til sykepleier. Det kan være greit å huske på hvem som er målgruppen for kurset.
 • Man har ikke alltid gitt en tydelig bestilling med innholdsliste til helsepersonell. Dette kan noen ganger føre til at opplegget flyter litt ut.

Smarte løsninger

 • Det kan være lurt å ha mulighet for å sitte i grupper, slik at man kan ha gruppesamtaler. Har man et stort lokale kan man kanskje sette opp både klasserom og gruppebord slik at man slipper å flytte bordene underveis.
 • Dersom dere har mange i målgruppen, kan det være hensiktsmessig å arrangere to ulike kurs. Det ene kan være for besteforeldre, annen familie og venner. Det andre kan være for lærere, barnehagelærere og trenere. Disse gruppene har litt ulike utgangspunkt, og vil ha litt ulike behov. Alternativt kan dere arrangere ett kurs, og dele inn i grupper.

Økonomi

 • Til dette kurset kan du søke Kronprinsesse Märthas minnefond. De gir penger til formål som er til det beste for barn og unge med diagnoser og utfordringer av ulike slag. Søknadsfrist er 1. februar hvert år.
 • Dette kurset har for få timer til å registreres i Funkis. Har du spørsmål om Funkis, kontakt Funkis-kontakt i ditt fylke, eller Natalie Kristiansen i Sekretariatet på natalie.kristiansen@diabetes.no.
 • Mer om disse og andre muligheter for å søke midler finner du her. 

Tips til andre måter å finansiere konseptet på:

 • Salg (Lodd, cafe ol.), Sponsing fra lokale bedrifter (I henhold til Diabetesforbundets retningslinjer), ta inngangspenger med egen medlemspris, samarbeid med helsetjenesten om gratis foredrag og lokaler.