Diabetesforbundet har i mange år samarbeidet med diabetesindustrien med sikte på å informere om diabetes; årsaken, utbredelse, diagnose, behandling og opplæring.  Med diabetesrelatert industri mener vi alle firmaer som har produkter relatert til diabetes.

Diabetesforbundet har derfor utarbeidet retningslinjer for samarbeid med kommersielle aktører, også aktører utenfor diabetesrelaterte områder.

Det har vært et overordnet prinsipp at Diabetesforbundet i et slikt samarbeid har bevart sin nøytrale og selvstendige rolle. Diabetesforbundet skal aldri være påvirket av spesielle interesser slik at det kan bli reist tvil om Diabetesforbundets frie og uavhengige posisjon.

Formålet med disse retningslinjene er å fremme et rasjonelt og faglig samarbeid til fordel for Diabetesforbundet og samarbeidende firmaer.  Retningslinjene vil samtidig være med på å bedre kvaliteten på samarbeidet mellom Diabetesforbundet og industrien, og dernest styrke informasjonen og kunnskapen om diabetesbehandlingen i Norge.

Diabetesforbundet arbeider for at all informasjon om diabetes skal være gyldig og oppdatert, og ha informasjonsfaglig kvalitet.  For å oppnå dette arbeider vi for at Diabetesforbundet, helsepersonell og industrien utvikler, produserer og distribuerer denne informasjonen i fellesskap.

Last ned Diabetesforbundets retningslinjer for samarbeid med kommersielle aktører her (pdf)

Alle firmaer som ønsker å kontakte organisasjonen bes om å avklare det nasjonalt først, slik at retningslinjene følges. For spørsmål vedr. retningslinjene kontakt markedsrådgiver Julie Røe.