Lokalt samarbeid

Roede-kostholdet følger de nasjonale kostholdsrådene, og kostholdsekspertene i Diabetesforbundet er positive til samarbeidet. Diabetesforbundet er opptatt av at alle skal ha kunnskap til å ta gode kostholdvalg, og vi håper denne medlemsfordelen vil være et til nytte.

God vervemulighet

Vi oppfordrer lokallag til å ta kontakt med sin lokale Roede-kursleder for å finne gode samarbeidsformer. Gå inn på Roede sine nettsider for finne aktuelle samarbeidspartnere lokalt: roede.com.

Kurslederne oppfordres også til å ta kontakt med lokallagene om presentasjon av Roede på medlemsmøter.

Lykke til med samarbeidet!

Kontakt markedsrådgiver Julie Røe (julie.roe@diabetes.no) dersom du har spørsmål