Utdelingen fant sted på Verdens diabetesdag 14. november i Universitetets aula i Oslo, og programmet ble ledet av Katarina Flatland, som selv fikk diabetes type 1 i 2013. 

Forbundsleder Nina Skille og generalsekretær Bjørnar Allgot sto sammen på scenen foran 300 frammøtte som ønsket å hedre norsk diabetesforskning, da prisen på 100.000 kroner skulle deles ut.

– Diabetesforskningen som foregår i Norge er av svært høy kvalitet, men vi ønsker å øke volumet og oppmerksomheten på diabetesforskning. Prispengene skal gå til videre diabetesforskning, det gis nemlig minst støtte til diabetesforskning i Norden, sa generalsekretær Bjørnar Allgot, før han og Skille lovpriste vinneren:

– Forskningen han gjør er i verdensklasse, og han er både nasjonalt og internasjonalt anerkjent. Han forsker hovedsakelig på diabetesgenetikk, og har funnet noen brikker i det store puslespillet som diabetes type 1 er.

Og vinneren selv var strålende fornøyd med tildelingen:

– Det er fantastisk gøy å vinne denne prisen, og det gir også en forventing til det videre arbeidet. Det aller gøyeste med forskningen er å finne noe nytt, sa Njølstad, og henviste til sin forskning hvor han og hans forskningsgruppe blant annet har oppdaget at barn med nyfødtdiabetes på grunn av mutasjoner i genet KCNJ11 kan bytte insulininjeksjoner til sulfonylurea-tabletter, et gjennombrudd som har forandret klinisk praksis.

HØYTIDELIG: De mange fremmøtte hadde trosset vinterens første snøfall for å hedre norsk diabetesforskning. Koret «Frisk pust» åpnet prisutdelingen med en Beatles-medley.

Foto: Erik M. Sundt

Svært stor betydning for diabetesforskningen

Njølstad er professor i pediatri ved Universitetet i Bergen og har i mange år kombinert sin forskning med pasientbehandling som barnelege ved Haukeland universitetssykehus.

Hovedfokus i hans forskning er genetiske mekanismer og epidemiologi ved diabetes hos barn. Njølstad leder også KG Jebsens Senter for diabetesforskning ved Universitet i Bergen.

I nominasjonen av ham skrives blant annet at «han har også funnet og beskrevet den genetiske årsaken til en rekke nye diabetestyper og startet også det velkjente MODY-registeret allerede i 1998, et av verdens første registre for arvelig diabetes. Registeret har hatt enormt stor betydning, både klinisk og forskningsmessige, og hans forskning er karakterisert av omhyggelig bruk av kliniske observasjoner for å forstå hvordan diabetes oppstår og kan behandles bedre.

Sitat

Njølstad er virkelig et verdensnavn i sitt forskningsfelt, har et omfattende internasjonalt kontaktnett og mange tillitsoppdrag

Tildelingskomiteen

I tillegg til sitt banebrytende forskningsarbeid, har Njølstad omfattende publisering på et meget høyt nivå og forskningsresultater som gir grunnlag for bedre å forstå årsakene til utvikling av diabetes samt utviklingen av presisjonsmedisin innen diabetesfeltet.»

– Du legger lista høyt for de som eventuelt vinner i årene etter deg?

– Ja, det håper jeg da! smiler han.

Familien er viktigst

Umiddelbart etter prisutdelingen holdt professoren et foredrag om sin forskning til publikum, og avsluttet med å takke familien, sine fire sønner, sin kjæreste og sine foreldre, for tross alt: familien er viktigst.

VINNER: Professor Pål Rasmus Njølstad holdt foredrag om forskningen etter å ha mottatt prisen.

Foto: Erik M. Sundt

Helt i slutt sendte han også en spesiell takk til en gruppe strikkende kvinner i Nordhordland, som strikker sokker til inntekt for diabetesforskning:

– KB Jebsens forskningssenter har så langt mottatt over en million kroner fra disse kvinnene. Det er meget imponerende, tusen takk, avsluttet professoren til stående applaus fra de 300 fremmøtte, hvor både forskningsmiljøene, politikere, helsepersonell, venner og familie var representert.

Tildelingskomiteen for forskningsprisen 2017 har bestått av:

  • Leif Groop, M.D., Ph.D Professor i Endocrinologi ved Lund Universitet, Sverige.
  • Dr. med. Allan Flyvbjerg Centerdirektør ved Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), Region Hovedstaden og klinisk professor ved Københavns Universitet. 
  • Soffia Gudbjörnsdottir, diabeteslege og professor ved Sahlgrenska akademin i Göteborg.
  • Inger Kristensson Hallström, barnesykepleier og professor i pediatrisk omsorg ved Lunds universitet.
  • Prisen skal gis til en forsker eller forskningsgruppe som holder høye faglige mål, og gis på grunnlag av betydelige resultater innen diabetesforskningen
  • Nominasjonen kan begrunnes med både enkeltstående arbeider eller resultat av forskningsaktivitet over lengre tid
  • Personen må fortsatt være aktiv innen forskning
  • Midlene som følger med prisen skal gå til videre forskning innen diabetesområdet