Smertefull nevropati er en av formene for diabetisk nevropati. Den arter seg ofte som brennende, stikkende, varme, kalde eller kløende smerter og nummenhet som begynner ytterst i tærne og etter måneder/år kan det krype oppover foten. Smertene kommer og går, og er som oftest verst om kvelden og natten.

For de fleste vil dette være en tilstand de må leve med, særlig hvis smertene har kommet gradvis over måneder eller år. Smertene skyldes en skade i de nervene som består av tynne smertefibre. Jo raskere smertene har kommet, desto større er sannsynligheten for at de kan gå over av seg selv, særlig hvis blodsukkeret normaliseres.

Tall fra England viser at under 5 % av dem som har diabetes utvikler smertefull nevropati.

Hvorfor oppstår smertefull nevropati?

Smertefull nevropati får bare de som har nerveskader, såkalt diabetisk nevropati. Den viktigste årsaken er høyt blodsukker over lang tid. Hvorfor noen få av de som har diabetisk nevropati får uttalte smerter, vet vi ikke i dag.

Smertefull nevropati kan man også få på grunn av høyt alkoholforbruk, løsemidler eller mangel på vitamin B6 og B12. Kolesterolsenkende tabletter kan en sjelden gang utløse smertefull nevropati rett etter oppstart med tablettene. Denne går vanligvis over når man slutter med tablettene. Kontakt eventuelt legen din før du slutter med kolesterolsenkende tabletter. Smerter i ring- og langfingeren hos personer med diabetes skyldes ofte at nerven ligger i klem i håndroten. Dette kalles karpal tunnel syndrom og kan enkelt behandles kirurgisk.

Hva kan gjøres?

God blodsukkerkontroll stopper videreutvikling av diabetisk nerveskade. Det kan også se ut til at et stabilt blodsukker gir mindre smerter over tid.

Smertebehandling gjør ikke noe med årsaken og hindrer ikke videreutvikling, men demper smertene der og da. Vanligvis starter man med paracetamol, som godt kan kombineres med amitrytilin. Hvis denne kombinasjonen ikke er nok, er det vanlig å kombinere med Neurontin, Tegretol, Cymbalta ev. Sarotex. Det er vanlig å begynne med ett medikament og så legge til et til hvis det første ikke har nok smertestillende effekt. Noen trenger tre forskjellige medikamenter for å dempe smertene. Dessverre kan alle disse medisinene gi bivirkninger.

I noen tilfeller vil smerten kun lindres ved bruk av opoider, stoffer som er i slekt med morfin. Slike tabletter gir jevn konsentrasjon i blodet. Smerteplaster gir mulighet for bruk av mindre doser og kan også gi bedre smertelindring og mindre bivirkninger.

Berøring gir smerte

Mange ligger med beina utenfor sengen, da berøring virker smerteutløsende. Et annet alternativ er å legge beina under en eske slik at dyne/teppe ikke kommer i direkte berøring i løpet av natten. Noen kan også ha effekt av akupunktur, transkutan nervestimulering (TNS) eller Xylocain-salve, selv om effekten av disse ikke er testet ut i vitenskapelige studier.

Alle som har smertefull nevropati bør få innleggssåler eller annet trykkavlastende fottøy - og være nøye med fotstellet for å forebygge fotsår.

Klikk her for å se Helsedirektoratets opplæringsfilm for helsepersonell om diabetes, fot og nevropati. (august 2017)