I sommer ble apotekloven endret. Nå kan biotilsvarende legemidler settes på byttelisten. Statens legemiddelverk vurderer å sette to typer insulin på byttelisten. Det vil i praksis bety at pasienter som i dag bruker insulintypene Lantus og Humalog i fremtiden kan få tilbud om henholdsvis Abasaglar og Insulin Iispro Sanofi på apoteket. Legemiddelverket har sendt forslaget på høring, og høringsfristen gikk ut 20. august.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Diabetesforbundet er kritisk til insulinbytte på apotek, og har startet et opprop mot forslaget. Oppropet er hittil signert av over 3500 personer, både medlemmer og fagfolk. Da Dagens Medisin arrangerte debatt om tema i begynnelsen av oktober, var det steile fronter mellom forbundet og Legemiddelverket.

– Vi er positive til at myndighetene får ned kostnadene på legemidler. Men pasientsikkerhet må komme først. Insulin er livsviktig behandling. Hvor mange liv er Legemiddelverket villige til å akseptere at går tapt? spurte Anne-Grete Skjellanger, generalsekretær i Diabetesforbundet.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, hadde lite til overs for spørsmålet.

– Selvsagt aksepterer vi ikke at noen mister livet. Dette handler blant annet om å sikre at flere får tilgang til legemidler, og at vi har mer penger å bruke på nye medikamenter, sa han.

Store besparelser

Han viste til at Norge hvert år sparer to milliarder kroner på medisinbytte i apotek. Ved å spare på utgifter til «gamle» legemidler, som ikke lenger er patentbeskyttet og hvor det fins billigere alternativer med likt virkestoff, frigir man penger til å bruke på «nye» og dyrere legemidler. 

Blant deltakerne i debatten var Kåre Birkeland, overlege og professor ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO) og leder av Diabetesforbundets medisinske fagråd. Hans store bekymring var risikoen for feil bruk. 

– Pasienter med diabetes bruker både hurtig- og langtidsvirkende insulin. De har flere ulike penner, og det er mye å holde styr på. Jeg er redd for hva som kanskje hvis pasienten får ny penn, med nytt utseende. Hvis pasienten bruker feil penn, er det risiko for alvorlig hypoglykemi med dødelig utgang, påpekte han.

Risiko for feil bruk

Overlege Birkeland var tydelig på at flertallet av pasienter med diabetes nok vil klare å veksle mellom ulike insulintyper uten problemer. Men han minnet om at pasientgruppen inneholder mange barn og eldre, som kanskje vil ha større risiko for å gjøre feil. Derfor var han særlig opptatt av å bevare legenes reservasjonsrett.   

– Retten til å reservere seg mot å bruke en viss type insulin må være minstekravet dersom insulin kommer på byttelisten, sa Birkeland.

Fagdirektør Madsen i Legemiddelverket bekreftet at legenes reservasjonsrett vil bestå.

– Alle leger har en helt klar rett til å reservere seg. Hvis de journalfører at pasienten ikke skal ha en viss type insulin, kan det ikke overprøves på apotek. Legen har siste ord, sa Madsen.

Etterlyste brukerperspektivet

Generalsekretær Skjellanger etterlyste brukerperspektivet. Hun mente at Legemiddelverket burde ha involvert brukere og undersøkt hvordan insulinbytte i apotek fungerer i praksis før de vurderte å sette insulin på byttelisten.

– Vi ble invitert til ett møte om insulinbytte på apotek hos Legemiddelverket. Da opplevde vi at de allerede hadde konkludert, og vi ble møtt med arroganse. Vi ønsker å bli involvert tidligere i prosessen, sa Skjellanger.

Fagdirektør Madsen var helt uenig i Skjellangers fremstilling. Han viste til at Legemiddelverket fremdeles ikke har konkludert, men er i ferd med å gå gjennom høringsuttalelsene som har kommet inn.

Om det blir insulinbytte på apotek i nær fremtid, gjenstår å se.