Målet med studien er å undersøke hvordan man best kan jobbe for å fremme et godt kroppsbilde og motstå kroppspress og usunne kroppsidealer. Studien ledes av Line Wisting ved klinikk for psykisk helse ved Oslo universitetssykehus.

– Vi har fått innvilget nesten 20 millioner kroner fra Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) for å gjennomføre en stor internasjonal studie, kalt Diabetes Body Project. Vi samarbeider med forskere i Amsterdam (Amsterdam University Medical Centers) og USA (Joslin Diabetes Center og Stanford Uni-versity) og skal samle inn data fra alle tre landene (Norge, Nederland og USA), sier Wisting.

Sitat

Vi vil oppfordre foreldre til å tenke på om dette kan være noe for deres barn

Til den norske delen av studien trenger de 60 deltakere i aldersgruppen 14–35 år.

– Vi tenker det er viktig å fokusere på et godt kroppsbilde fra en tidlig alder. For de som er under 16 år, trenger vi samtykke fra foreldre. Så vi vil gjerne oppfordre foreldre til å tenke på om dette kan være noe for deres barn, sier Wisting.

Prosjektet starter 1. september med rekruttering av deltakere gjennom høsten 2022. Oppstarten blir i januar 2023 og prosjektet vil vare gjennom hele 2023.

To ulike programmer

Hensikten med studien er å teste ut effekten av to forskjellige programmer for å fremme et godt kroppsbilde. Halvparten av deltakerne deltar i digitale grupper/workshops, den andre halvparten får tilsendt lenker til videoer som de skal se på egenhånd.

Alt foregår digitalt, noe som gjør det enkelt for deltakere fra hele landet å melde seg på. 

De som blir plukket ut til workshop-delen, vil komme i grupper på fem til seks personer. De vil samles digitalt en time hver uke i seks uker. Dette vil foregå på ettermiddag og tidlig kveld, altså utenom skole- og arbeidstid, sier Wisting.

De som blir plukket ut til den andre gruppa, får hver uke i en periode på seks uker tilsendt en link til en video de skal se på.

– Alle deltakerne vil svare på spørreskjema digitalt, samt bli intervjuet på telefon fem ganger over en periode på to år. Alle vil bli økonomisk kompensert for gjennomføring av hvert måletidspunkt.

Vil du delta?

  • Har du spørsmål eller ønsker å delta i prosjektet, kan du sende en e-post til: bodyproject@ous-hf.no
  • Du må være mellom 14 og 35 år og ha diabetes type 1. 
  • Prosjektet gjennomføres digitalt, noe som betyr at du ikke behøver å bo i Oslo for å delta.
  • Du trenger ikke ha problemer med kroppsbilde for å være med.
  • Du finner mer info på bodyproject.no/diabetes

Gode erfaringer

Forskningsstudien bygger på en tidligere pilotstudie finansiert av Stiftelsen Dam, som Line Wisting fikk Diabetesforbundets forskningpris for i 2020. Basert på de gode erfaringene har de videreutviklet prosjektet i samarbeid med brukere med diabetes type 1.

– Flere av de som var med, sa de skulle ønske at dette tilbudet hadde fantes da de var yngre. Det å forebygge og jobbe for et godt kroppsbilde tidlig, er både nyttig og viktig, sier Severina Haugvik i prosjektgruppa. Hun er klinisk ernæringsfysiolog i barnediabetes-teamet ved Oslo universitetssykehus og jobber i tillegg ved Norsk Diabetessenter.

Les mer: Vil forebygge spiseforstyrrelser blant unge kvinner med diabetes type 1

Sitat

Vi vet at kroppspress og kroppsidealer også er relevant for unge gutter.

Også for gutter

I forrige fase av prosjektet var det kun kvinnelige deltakere. Denne gangen er studien også åpen for gutter.

– Body Project ble opprinnelig utviklet for unge kvinner i USA. Men siden vi vet at kroppspress og kroppsidealer er relevant også for unge gutter, har vi denne gangen også en delstudie som skal se på hvordan programmet fungerer for denne gruppen, sier Wisting. 

– Alle kan delta

Wisting og Haugvik er opptatt av å få fram at dette er et program for alle. Man må ikke ha et problematisk forhold til kropp for å kunne delta. Hensikten med programmet er å fremme et godt kroppsbilde, ved å snakke om hvordan vi kan jobbe for å motstå kroppspress og kroppsidealer.

– Det å jobbe for et godt kroppsbilde er bra for oss alle, understreker Wisting.

– Diabetesvinklingen handler om å gi et språk for å bli trygge på seg selv, hva gjør det med meg at diabetesutstyr er synlig på kroppen min, hvordan kan jeg ha et godt forhold til min kropp med diabetes, forklarer Severina Haugvik.

Dette er Body Project

  • Body Project ble utviklet av professor Eric Stice (Stanford University, USA) for over tjue år siden.
  • Body Project er et program for ungdommer og unge voksne som ønsker å fremme et godt kroppsbilde for seg selv og andre.
  • Målet er å forstå mer om hvordan media og samfunnets normer påvirker hva vi tenker om vår egen kropp og utseende, og hvordan vi aktivt kan motstå kroppspress vi utsettes for daglig.
  • Over 6 millioner jenter i 140 land har vært med på Body Project tidligere. Erfaringer viser at Body Project er effektivt for å bedre kroppsbilde, og at deltakere synes det er engasjerende, bevisstgjørende og gøy å delta Men dette har ikke tidligere vært testet ut blant unge med diabetes type 1.