– Det er ikke veldig store endringer, men det kommer noe nytt og oppdatert utstyr, sier Gry Lillejordet, diabetessykepleier i Diabetesforbundet og leder for Diabeteslinjen.

Lillejordet har vært med som brukerrepresentant i arbeidsgruppen som har jobbet med anskaffelsen av nytt utstyr. 

Det som er nytt fra 1. januar 2024, er en ny sensor – Simplera – og at Dexcom G7 kommer som erstatning for Dexcom G6. Det betyr ikke at man bytter fra G6 til G7 så snart klokka slår på nyttårsaften.

– Det vanlige er at det er en overgangsfase, påpeker Lillejordet. 

Gry Lillejordet, diabetessykpleier og leder av Diabeteslinjen.

Endret prioritering

Dexcom har lenge vært andreprioritet som sensor etter FreeStyle Libre. Det endret seg i fjor, da Guardian 4 ble andreprioritet. Nå forsvinner Guardian ut, og i stedet kommer Simplera, som er en ny sensor fra selskapet Medtronic. 

– Denne ventes å være bedre i bruk enn Medtronics tidligere sensorer. Simplera er vurdert å levere god kvalitet til en god pris, sier Lillejordet. 

Når det gjelder pumper med slange og CGM – såkalt closed loop-system – er ikke anskaffelsesprosessen ferdig ennå. Her gjelder fortsatt avtalen som ble inngått i 2022, og som er gyldig til 31. mars 2024, der Medtronic 780G er førsteprioritet foran Tandem t:slim X.

For slangeløs pumpe er det inngått avtale om samme utstyr og prioritering som gjaldt fra i fjor. Omnipod Dash er førsteprioritet foran AccuCheck Solo.

– En god prosess

Gry Lillejordet beskriver arbeidet med anskaffelse av nytt utstyr som positivt. Også politisk medarbeider hos Diabetesforbundet har vært godt orientert underveis i prosessen.

– Vi har opplevd prosessen som god og tillitsvekkende og er glade for at Diabetesforbundet får være med i arbeidsgruppa for anskaffelse av utstyr. Jeg er spesielt fornøyd med at det har vært et sterkt brukerfokus. Alle i arbeidsgruppa vil brukernes beste, sier Lillejordet. 

I tillegg til representanter fra Sykehusinnkjøp består arbeidsgruppa av et bredt utvalg fagpersoner, fra leger og sykepleiere til helsessykepleiere og eksperter på IKT og personvern. 

– Personvernhensyn er også veldig godt tatt hensyn til, sier Lillejordet.

 


Spørsmål og svar om det nye utstyret

Hvem bestemmer hvilket utstyr vi har i Norge?

Sykehusinnkjøp kjøper inn utstyret. Det skjer gjennom en anbudsprosess. Det innebærer at leverandørene forteller Sykehusinnkjøp hva de kan levere til hvilken pris. Så inngår Sykehusinnkjøp avtaler med leverandørene etter nøye å ha vurdert tilbudene sammen med en bredt sammensatt faggruppe. 

Les om hvordan Diabetesforbundet jobber for at du skal få best mulig utstyr

Hvor lenge varer disse avtalene?

Avtalene har en opprinnelig varighet på to år og kan forlenges med inntil ett år av gangen. Forlengelsen vurderes etter de første to årene og kan fornyes etter behov.

Kan det ikke komme inn nytt utstyr denne tiden?

Slik Diabetesforbundet forstår det, kan det hende at utstyr som allerede er inne i avtalen kan bli byttet ut med oppgraderte versjoner dersom dette kommer. En helt ny type sensor eller pumpe må derimot gjennom en grundig vurdering før den kan innføres, og det er nok ikke aktuelt før i neste anbudsperiode.

Hvilke alternativer finnes og hva kan jeg få?

Sykehusinnkjøp tar hensyn til produktenes kvalitet og pris, og prioriterer alternativer ut fra hva som er vurdert å ha best forhold mellom pris og kvalitet. Legene skal vurdere nummer 1 på lista først. Det skal være en medisinsk begrunnelse for at du får 2.-prioritet eller 3.- eller 4.-prioritet.

For insulinpumper er det to alternativer for hver kategori pumpe (patch/slangeløs og pumpe med slange). For sensor (CGM) er det fire alternativer.

Fire ulike lister med utstyr

  • Hos Sykehusinnkjøp kan du lese mer om det nye utstyret
  • Her deles utstyret opp i det som kalles delkontrakter for de ulike kategoriene av utstyr: 
    • Delkontrakt 1 (varer til 31. Mars 2024) er en avtale for insulinpumpe med slange og CGM.
    • Delkontrakt 2 (ny fra 1. januar 2024) er en avtale for slangeløs insulinpumpe, også kalt patchpumpe.
    • Delkontrakt 3 (ny fra 1. januar 2024) er en avtale for frittstående CGM, også kalt sensor.
    • Delkontrakt 4 (ny fra 1. januar 2024) er en avtale for det tilhørende forbruksmateriellet til pumpene og sensorene.

 

Hva skal til for at jeg får utstyret jeg ønsker?

Legen skal primært velge det første på prioriteringslista, men kan fatte en medisinsk beslutning om et annet valg. De overordnede kriteriene for å velge annet utstyr enn førstevalget er nokså generelle, så det kan være mange årsaker til at legen, i samråd med pasienten, mener det er nødvendig med annet utstyr enn førstevalget.

Dersom legen din gir deg avslag på utstyr du selv mener er nødvendig, be om å få en skriftlig begrunnelse for avslaget. Det forenkler prosessen ved en eventuell klage, som også bør være skriftlig.