Stor etterpørsel etter Ozempic har ført til en langvarig mangel på medisinen, samtidig som kostnadene for staten har skutt i været. Regjeringen legger fram tre tiltak for å få kontroll på Ozempic-kostnadene. Det skjedde i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett  14. mai.

Hans Christian Vestre. Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

– Regjeringen vil sikre tilgangen til diabeteslegemiddel og redusere folketrygdens utgifter, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Tiltakspakken forventes å redusere utgiftene i 2024 med 730 millioner kroner. Det foreslås at tiltakene trer i kraft fra 1. juli, etter godkjenning av Stortinget.

Dette er tiltakene og hva Diabetesforbundet mener om dem:

TILTAK 1:

Ozempic overføres fra forhåndsgodkjent refusjon til individuell stønad

I praksis betyr dette at legene må søke Helfo om Ozempic på blå resept for hver enkelt pasient. Legene vil altså ikke lenger selv få beslutte at en pasient får Ozempic på blå resept.

Allerede i fjor sommer ble et slikt tiltak vurdert, og Diabetesforbundet er kritisk.

– Det vil påføre svært pressede fastleger ekstraarbeid med å søke individuell refusjon til tusenvis av personer med diabetes, skrev generalsekretær Britt Inger Skaanes i en kronikk i vår, signert sammen med medisinskfaglige medarbeidere Kåre I. Birkeland og Trond Geir Jenssen.

Marte Kvittum-Tangen. Foto: Lisbeth Nilsen

Diabetesforbundet frykter også at ordningen vil føre til større ulikheter mellom pasienter i hvem som får tilgang på Ozempic.

Også Marte Kvittum-Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, er skeptisk.

– Det vil gi fastlegene betydelig merarbeid. Vi hadde ønsket oss andre løsninger, sier hun til Dagens Medisin

TILTAK 2:

Det innvilges refusjon etter individuell stønad  for Rybelsus

Rybelsus inneholder det samme virkestoffet som Ozempic, semaglutid. Også denne medisinen vil bli tilgjengelig for personer med diabetes type 2 etter søknad fra fastlegen. Det har den ikke vært tidligere – Rybelsus har ikke vært på blå resept overhodet.

Tiltaket skal sikre bedre tilgang på semaglutid i lys av mangelen på Ozempic, og gi innsparinger fordi Rybelsus er billigere enn Ozempic. Apotekene kjøper nå inn dyrere utenlandske pakninger for å dekke etterspørselen, noe som fører til ytterligere økte utgifter for myndighetene. 

Malin Lenita Vik. Foto: Erik M. Sundt

– Vi mener Rybelsus er et godt alternativ til Ozempic, så det er positivt at det kommer på blå resept, sier Malin Lenita Vik, fagpolitisk ansvarlig i Diabetesforbundet. 

Hun påpeker likevel at Rybelsus ikke er et 100 prosent fullgodt alternativ til Ozempic. Mens Ozempic tas som en injeksjon ukentlig, må Rybelsus tas som pille daglig og på tom mage i god tid før et måltid.

TILTAK 3:

Rasjonering i apotek

– Rasjonering i apotek vil gi mulighet til å prioritere pasienter som trenger Ozempic mest, sier helseminister Vestre. 

Diabetesforbundet håper at rasjonering kan bidra til å sikre flere personer med diabetes type 2 en mer stabil tilgang til Ozempic. Apotekforeningen er positiv til forslaget, men presiserer at praksisen krever med god dialog mellom myndigheter, leger og apotek. 

–  Vi ønsker å få det innført, sånn at vi kan sikre at alle som har behov for legemiddelet får. Og så vi får fordelt den avgrensa mengden legemiddel tilgjengelig til flest mulig, sier Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekerforeningen til NRK.