Vi skrev i høst om nyhetene som kunne forventes i 2024, når Sykehusinnkjøp er ferdig med nye avtaler for insulinpumper og CGM som kan deles ut på sykehus. Nå er siste delavtale om pumper med slange og CGM – såkalt hybrid closed loop-system – også på plass. 

Mye av det nye utstyret er allerede tilgjengelig fra 1. januar, mens noe kommer fra 1. mai – med spennende nyheter, oppgraderinger og endrede prioriteringer. 

Ny hybrid closed loop-pumpe 

I kategorien pumper med slange og CGM – såkalt hybrid closed loop-system – er YpsoPump årets nykommer, som havner sammen med MiniMed 780G og Tandem t:slim X2 på prioriteringslista. Denne delkontrakten trer først i kraft fra 1. mai.  

Diabetessykepleier Gry Lillejordet i Diabetesforbundet

Gry Lillejordet, diabetessykepleier i Diabetesforbundet og leder for Diabeteslinjen, har vært med som brukerrepresentant i arbeidsgruppen som har jobbet med anskaffelsen. Hun er spent på YpsoPump. 

− Det som er bra med denne pumpa, er at den kan brukes med både FreeStyle Libre 3- og Dexcom G6-sensor. I tillegg har den ikke fjernkontroll, man bruker kun telefonen til å håndtere den. Den er ny på det norske markedet, så før den ble godkjent, ble den prøvd ut en periode i høst av noen av de som har vært med i arbeidsgruppen, forteller Lillejordet. 

 

Tilgjengelig utstyr deles inn i fire kategorier

Det tilgjengelige utstyret er inndelt i såkalte delkontrakter for de ulike kategoriene av utstyr:  

  • Fra 1. mai 2024

 

Prioritet 1: 

  • MiniMed 780G (Leverandør: Medtronic Norge AS)

Prioritet 2: 

  • YpsoPump med FreeStyle Libre 3 (Leverandør: Ypsomed AS)

Prioritet 3: 

  • Tandem t:slim X2 (Leverandør: Rubin Medical AS)

Prioritet 4: 

  • YpsoPump med Dexcom G6 (Leverandør: Ypsomed AS)

 

  • Fra 1. januar 2024

 

Prioritet 1: 

Omnipod Dash  (Leverandør: NordicInfu Care AB)

 

Prioritet 2: 

Accu-Chek Solo (Leverandør: Roche Diagnostics Norge AS)

  • Fra 1. januar 2024

 

Prioritet 1: 

FreeStyle Libre 3 (Leverandør: Abbott Norge AS)

 

Prioritet 2: 

FreeStyle Libre 2 (Leverandør: Abbott Norge AS)

 

Prioritet 3: 

Simplera (Leverandør: Medtronic Norge AS)

 

Prioritet 4: 

Dexcom G7 (Leverandør: NordicInfu Care AB)  

  • Fra 1. januar 2024

 

Bedre sensor 

Simplera, som er en ny sensor fra Medtronic, erstatter Guardian 4 som tredjeprioritet etter FreeStyle Libre 3 og 2.  

– Denne ventes å være bedre i bruk enn Medtronics tidligere sensorer. Simplera er vurdert å levere god kvalitet til en god pris, sier Lillejordet.  

Dexcom G7 kommer også inn som erstatter for Dexcom G6 som fjerdeprioritet. Det betyr allikevel ikke et umiddelbart bytte fra G6 til G7.  

– Det vanlige er at det er en overgangsfase, forklarer Lillejordet. 

UTSTYR: Fra venstre Omnipod Dash pumpe, Simplera sensor, FreeStyle Libre 3 sensor og Dexcom G7 sensor.

En god prosess 

Arbeidet med anskaffelse av utstyr har pågått siden 2021. I tillegg til representanter fra Sykehusinnkjøp, har arbeidsgruppa bestått av et bredt utvalg fagpersoner, fra leger og sykepleiere til helsesykepleiere og eksperter på IKT og personvern.  

Gry Lillejordet sier det er positivt at Diabetesforbundet har kunnet være med i arbeidsgruppa som vurderer det nye utstyret. Hun opplevde anskaffelsesprosessen som god og tillitsvekkende. 

– Jeg er spesielt fornøyd med at det har vært et sterkt brukerfokus. Alle i arbeidsgruppa vil brukernes beste, sier Lillejordet.  

 

Hvem bestemmer hvilket utstyr vi har i Norge?

Sykehusinnkjøp kjøper inn utstyret. Det skjer gjennom en anbudsprosess. Det innebærer at leverandørene forteller Sykehusinnkjøp hva de kan levere til hvilken pris. Så inngår Sykehusinnkjøp avtaler med leverandørene etter nøye å ha vurdert tilbudene sammen med en bredt sammensatt faggruppe. 

Les om hvordan Diabetesforbundet jobber for at du skal få best mulig utstyr

Hvor lenge varer disse avtalene?

Avtalene har en opprinnelig varighet på to år og kan forlenges med inntil ett år av gangen. Forlengelsen vurderes etter de første to årene og kan fornyes etter behov..

Hvilke alternativer finnes og hva kan jeg få?

Sykehusinnkjøp tar hensyn til produktenes kvalitet og pris, og prioriterer alternativer ut fra hva som er vurdert å ha best forhold mellom pris og kvalitet. Legene skal vurdere nummer 1 på lista først. Det skal være en medisinsk begrunnelse for at du får 2.-prioritet eller 3.- eller 4.-prioritet.

Hva skal til for at jeg får utstyret jeg ønsker?

Legen skal primært velge det første på prioriteringslista, men kan fatte en medisinsk beslutning om et annet valg. De overordnede kriteriene for å velge annet utstyr enn førstevalget er nokså generelle, så det kan være mange årsaker til at legen, i samråd med pasienten, mener det er nødvendig med annet utstyr enn førstevalget.

Dersom legen din gir deg avslag på utstyr du selv mener er nødvendig, be om å få en skriftlig begrunnelse for avslaget. Det forenkler prosessen ved en eventuell klage, som også bør være skriftlig.