– Det er stor variasjon omkring i landet, ut fra hvilken sykehus du tilhører og hvilken lege du møter, om du får tilgang til sensor. Det gjør oss bekymret, sa Malin Lenita Vik, fagpolitisk ansvarlig i Diabetesforbundet da hun snakket om type 2-behandling under debatten «En mer helthetlig tilnærming til diabetes type 2».

Vik etterlyste også bedre forebyggende tiltak mot diabetes type 2, bedre opplæring i form av diabeteskurs til dem som får diagnosen og mer tilfredsstillende oppfølging og behandling som forebygger komplikasjoner.

Se hele debatten i opptak her

Debatten gikk av stabelen i forbindelse med Arendalsuka 2023, med flere innledere. I den avsluttende paneldebatten var spørsmålet hvordan teknologi kan implementeres i den individuelle behandlingen av diabetes type 2.

For mye fokus på sensor?

Professor Kåre Birkeland poengterte at selv om blodsukkernivåer er viktig, så er han bekymret for at andre viktige forhold kommer i andre rekke når man fokuserer for mye på måling.

– Jeg er redd for at for at det blir for mye fokus på blodsukkermåling i forhold til sunn mat, vekt og andre viktige helsevalg, sa Birkeland.

Han pekte også på at sensorer ikke er enkle i bruk for alle pasienter, og på utfordringer ved oppfølgingen; hvem i helsetjenestene skal ha ansvaret for oppfølgingen av pasienters data?

Lege og seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Anna Randby, la vekt på behovet for god og edruelig forskning på effekten av sensorbruk for personer med diabetes type 2.

– Når vi skal finne ut om samfunnet skal betale for dette, må vi ha de gode studiene, så det er en oppfordring, det trenger vi, sa Randby.

image61cjn.png
Professor og overlege Kåre Birkeland ved UiO og OUS og lege og seniorrådgiver i Helsedirektoratet Anna Randy.

 

– Høl i huet

Fagpolitisk ansvarlig Malin Lenita Vik trakk fram Diabetesforbundets ønske om at nasjonalfaglig retningslinje definerer hvilke pasienter med type 2 som burde vurderes for sensor, slik at det blir lik behandling over hele landet. Hun uttrykte også frustrasjon over hvordan økonomisk byråkrati overstyrer sunn fornuft.

– Apropos «helhetlig tilnærming»; sykehusene sitter på sin isolerte budsjettpost og sier de ikke har råd til sensor for de med type 2, og så sitter Helfo og sparer på at man bruker mindre penger på fingerstikkmetoden. Når vi tar dette opp med helseministeren, er svaret «De budsjettene snakker ikke sammen, så det får vi ikke gjort noe med». Men for de som er brukere, er dette høl i huet, sa Vik til applaus fra salen.

Se debatten