For Diabetesforbundet har det stor betydning hva som vedtas i statsbudsjettene. Mange av de gode tilbudene vi har, slik som motivasjonsgruppene og Diabeteslinjen, får midler over statsbudsjettet.

I tillegg har vi en viktig oppgave å påvirke storting og regjering, slik at de sakene som har betydning for personer med diabetes får høy prioritet i budsjettbehandlingen.

Her er noen av kravene vi har sendt inn

  • Nok midler til å gjennomføre arbeidet med Nasjonal diabetesplan.
  • Sikre at nye behandlingshjelpemidler blir gjort tilgjengelig for norske diabetespasienter.
  • Økt satsing på folkehelse og forebyggende tjenester i kommunene.
  • Mer ressurser til diabetesbehandling i spesialisthelsetjenesten.
  • Utvikling av nasjonale faglige råd for håndtering av diabetes i skole og barnehage.
  • Styrking av lærings- og mestringstilbud til personer med diabetes.

Les de fullstendige statsbudsjettkravene for 2022

Diabetesforbundets krav til Helse- og omsorgsdepartementet 

Diabetesforbundets krav til Finansdepartementet

Diabetesforbundets krav til Kunnskapsdepartementet