Statsbudsjettet har stor betydning for oss alle, og særskilt for personer som lever med kronisk sykdom. Via statsbudsjettet bevilges det midler til helsetjenestene, forebygging, forskning og velferdsordninger som påvirker deg som lever med diabetes.

Diabetesforbundet sender hvert år krav til neste års statsbudsjett. Frem til budsjettet legges frem på høsten har vi en viktig oppgave i å påvirke storting og regjering. Vi jobber for at de sakene som har betydning for personer med diabetes får høy prioritet i budsjettbehandlingen.

Her er noen av kravene vi har sendt inn:

  • Nok midler til å gjennomføre prosjektene i Nasjonal diabetesplan.
  • Økt satsing på folkehelse og forebyggende tjenester i kommunene.
  • Mer ressurser til diabetesbehandling i spesialisthelsetjenesten.
  • Mer fokus på å forebygge og behandle psykiske helseplager ved kronisk sykdom.
  • Styrking av lærings- og mestringstilbud til personer med diabetes.
  • Iverksette tiltak for å bedre fothelsen til personer med diabetes og få ned antall amputasjoner som følge av diabetiske fotsår.

Statsbudsjettkravene for 2025

Statsbudsjettkrav HOD 2025.pdf

Innspill statsbudsjett 2025_KD.pdf

Innspill statsbudsjett 2025FIN.pdf

Statsbudsjettkravene for 2024

HOD_Innspill statsbudsjett 2024.pdf

Kunnskapsdep_Innspill til statsbudsjettet 2024.pdf

Finans_Innspill statsbudsjett 2024.pdf

Statsbudsjettkravene for 2023

Innspill til HOD, statsbudsjett 2023.pdf

Statsbudsjettkravene for 2022

Diabetesforbundets krav til Helse- og omsorgsdepartementet 

Diabetesforbundets krav til Finansdepartementet

Diabetesforbundets krav til Kunnskapsdepartementet

Statsbudsjettkravene for 2021

Statsbudsjettkrav_HOD2021.pdf

Statsbudsjettkrav_FIN_2021.pdf

Statsbudsjettkrav_KD_2021.pdf

Statsbudsjett 2021 Finanskomiteen NCD-alliansen.pdf

Statsbudsjettkravene for 2020

Statsbudsjettkrav_HOD2020.pdf

Statsbudsjettkrav_FIN_2020.pdf

Statsbudsjettkrav_KD_2020.pdf

Fra tidligere år

Se oversikt