Siste besvarte spørsmål

 • Hvorfor ikke grunnstønad til barn med diabetes?

  Hei! Vi er medlem av Diabetesforbundet, og jeg har en sønn på 8 år med diabetes type 1. Jeg lurer på, hvorfor er grunnstønaden fjernet, for barn med diabetes type 1? Da mener jeg ikke hvis man har cøliaki, men på grunnlag at man har diabetes 1. Vi har hjelpestønad, men altså ikke grunnstønaden: «retten til grunnstønad hvis du eller barnet har nødvendige ekstrautgifter som andre ikke har». Som foreldre til et barn med diabetes, har man jo kjempemye mere utgifter pga. denne sykdommen, som andre ikke har.

  13.11.2023 Rettigheter
 • Kan eg med diabetes 2 få resept på blodsukkerutstyr?

  Hei, Eg fekk diagnose diabetes type 2 for noen dager siden. Eg spurte legen om eg kunne få en en resept for å kunne kjøpe meg et blodsukkerapparat og utsyr tilhørende apparat for å kunne kontrollere sukkernivå før måltider. Fekk beskjed fra lege at eg ikkje har krav til å få en slik måleapparat på resept siden eg kun har diabetes type 2. Er det rett? Er det ikkje slik at alle som har diabetes skulle få mulighet til å kontrollere sukkernivå?

  14.08.2023 Rettigheter
 • Rett på assistent i barneskolen?

  Jeg kjenner til et barn med diabetes 1 som går på barneskolen. Noen av lærerne på skolen har vært på sykehuset for å få opplæring i håndteringen av diabetesen. Barnet har pumpe og CGM, så både foreldre og lærere kan enkelt følge med på blodsukkeret. Problemet er at blodsukkeret er veldig ustabilt, og læreren har ikke «tid» til å følge dette opp skikkelig. Dette fører til at barnet i lengre perioder kan ha f.eks. blodsukker på 19 mmol/l uten at det blir gjort tiltak, og motsatt har det gått ned i 2,2 mmol/l etter å ha sunket gradvis over tid (med nok tid til å ta grep før det ble så lavt). Mitt spørsmål burde like gjerne gått til barnets skole, men jeg ønsker å høre hva dere tenker om dette? Burde ikke dette barnet hatt egen assistent, så lenge blodsukkeret svinger såpass mye, og læreren ikke anledning til å håndtere dette? Det virker som om foreldrene ikke blir tatt helt seriøst? Håper dere har noen gode råd, på forhånd takk for svar.

  20.06.2023 Rettigheter
 • Følges opp av fastlege eller diabeteslege med diabetes type 1?

  Hei Min sønn er 23 år og fikk diabetes for fem år siden. Han klarer seg fint i forhold til dette. Har inntrykk av at diabetessykepleier han går til er dyktig. Han var nylig der og fikk beskjed om at det var fastlegen som skulle følge ham opp og ikke lege på sykehuset. På sykehusets nettside står det: «Har du diabetes type 1, skal du som hovedregel ha time til kontroll hos lege på sykehuset en gang i året». Ser at det også i diabetesveilederen fra helsedirektoratet står at pasienter med diabetes type 1 bør tilbys tverrfaglig oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Hvilke rettigheter har han i forhold til dette? Har inntrykk av at ikke alle fastleger er oppdaterte på diabetes og nye medikamenter eller utstyr i diabetesbehandlingen. Må ikke sykehuset følge veilederen?

  09.01.2022 Rettigheter