Blodprøven HbA1c angir gjennomsnittlig konsentrasjon for blodsukkeret over en periode på seks til åtte uker. Det er flere fordeler med denne metoden sammenlignet med andre:

-Du slipper å faste før målingen.
-Det spiller ingen rolle når på døgnet den tas.
-Du kan få resultatet av undersøkelsen umiddelbart.

Diagnostiske kriterier for diabetes i Norge:

Diabetes mellitus:

  • HbA1c ≥48 mmol/mol (6.5 %), eller
  • fastende plasma-glukose ≥7,0 mmol/L, eller
  • plasma-glukose ≥11,1 mmol/L to timer etter en oral glukosetoleransetest.

HBA1c bør brukes som primært diagnostikum for diabetes.

Verdi over diagnostisk grense må bekreftes i ny prøve før diagnosen kan stilles. Hvis man har tilfeldig plasma-glukose ≥ 11,1 mmol/L og symptomer på diabetes er det ikke behov for ny prøve før diagnosen stilles.

Nedsatt glukosetoleranse/høy risiko for diabetes:

  • HbA1c 42–46 mmol/mol (6,0–6,4 %) - det anbefales årlig måling hos fastlege og ny vurdering av risiko for diabetes.
  • Fastende plasma-glukosekonsentrasjon 6,1–6,9 mmol/L
  • Plasma-glukosekonsentrasjon 7,8–11,0 mmol/L to timer etter en oral glukosetoleransetest

Kilde: Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

Før fastende blodsukker, skal du ikke spise noe (og helst ikke drikker noe, kun eventuelt litt vann) etter midnatt kvelden før blodprøven. Det skal heller ikke røykes eller tygges tyggegummi/tas pastiller før testen.

Ved glukosetoleransetest møter du fastende og du inntar en bestemt glukosemengde (75 g) løst opp i væske på noen få minutter. Blodsukkeret måles etter to timer. Hvis blodprøven viser 11.1 mmol/l eller høyere, så har du diabetes. Verdier mellom 7.8 og 11.0 mmol/l indikerer nedsatt glukosetoleranse. Hvis blodsukkeret er lavere enn 7.8 mmol/l har du ikke nedsatt glukosetoleranse (prediabetes).

For å avklare hvilken type diabetes som foreligger, er det vanlig å måle C-peptid i blod, et mål på egenproduksjon av insulin. C-peptid vil være merkbart senket hvis det dreier seg om diabetes type 1.

Anti-GAD er særlig aktuelt å undersøke hos personer med antatt diabetes type 2 som er forholdsvis unge og slanke. Det kan vise seg å være LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults).

Risikovurdering og påvisning av diabetes

Det foreslås at fastlegen vurderer risikoen for uoppdaget diabetes:

  • hos personer med diabetes i nær familie
  • ved overvekt og/eller fysisk inaktivitet
  • hos personer med bakgrunn fra Asia eller Afrika

Personer med etnisk europeisk bakgrunn
Hos personer eldre enn 45 år, foreslås det å kartlegge noen faktorer som gjør deg mer utsatt. For personer under 45 år bør legen anbefale HbA1c-testing etter klinisk skjønn og avhengig av risikofaktorer.

Ved klinisk mistanke om diabetes eller ved visse kliniske tilstander som er sterkt assosiert med diabetes kan, HbA1c test, eller annen glukosebasert test, brukes. Dette gjelder:

Personer med etnisk bakgrunn fra Asia og Afrika har stor risiko for diabetes fra ung alder 
Det brukes HbA1c-test (eller annen glukosebasert test, se under praktisk) for denne pasientgruppen.

Klikk her for mer informasjon om symptomer.