Timere for insulinpenner - Tok jeg insulin eller ikke?

Timesulin og Dukata Trio er erstattere for beskyttelseshetten på din vanlige insulinpenn, mens InsulCheck festes bak på pennen og registrerer når du helt har injisert en dose. Alle tre viser hvor lenge det er siden du sist tok insulin. Et godt hjelpemiddel for å unngå f.eks. å ta dobbel dose. Ikke på resept.

- InsulCheck kan kjøpes på nett InsulCheck.com
- Dukata Trio kan kjøpes på nett f.eks. på med24.no
- Timesulin kan kjøpes på nett Timesulin.com

De smarte flergangspennene NovoPen 6  og NovoPen Echo Plus har minnefunksjon og kan fås på blå resept.

CGM eller kontinuerlig vevsglukosemåler

CGM (continuous glucose monitoring) er kontinuerlige vevsglukosemålere som både personer med insulinpumpe og insulinpenner kan ha nytte av. CGM kan ev. utprøves i noen uker, i regi av sykehuspoliklinikk, før det søkes om utlån av utstyr. Det er helseforetaket som dekker kostnadene til dette. Ta dette opp med diabetessykepleier/-lege.

Disse er nå aktuelle i Norge:

Delkontrakt 3 – Frittstående CGM(Leverandør/produkt i rangert rekkefølge):
1. Abbott Norge AS - Freestyle Libre 3 
1. Abbott Norge AS - Freestyle Libre 2
3. Medtronic Norge AS - Simplera
4. NordicInfu Care AB - Dexcom G7

Injeksjonskateter

Ved stikkangst og infiltrater så kan det forsøkes med hjelpemidlene i-port advance eller insuflon. Dette kan fås på blå resept (forbruksmateriell). Be legen spesifisere dette.

Klikk her for å finne oversikt over medisinsk forbruksmateriell ved diabetes

Kjølemapper

Er det varmt og over 30 grader? Da anbefales det å ppbevare insulinet i en FRIO kjølemappe eller lignende (undersøk med dine lokale apotek eller søk/kjøp på nett).

Vesker til utstyr

I Norge finnes det få tilpassede vesker til å ha med insulinpenner, måleutstyr, spisser og div. som en med diabetes trenger i det daglige. Man kan for eksempel benytte små vesker (klippe av håndtak) eller pennal i ulike design. Det finnes å få kjøpt spesialvesker på utenlandske nettsider, som f.eks. på Diabetes.org.uk

Relaterte artikler:
- Blodsukkerapparat og riktig bruk av disse.
- Blodsukkermåling gir bedre innsikt i din diabetes.
- Insulinpenn for injeksjon av insulin ved diabetes.
- Insulinpumper og sensorer
- Insulin