Diabetesforum 2021 sparkes i gang tirsdag 27. april – først med to dagers Forskningsforum, som overlapper med to dagers fagforum, altså til sammen tre dager med kunnskap.

Arrangementet er digitalt i år – les mer her.

Fagforum 28. og 29. april har et bredt program med innhold for mange ulike yrkesgrupper.

– Her er det noe for alle, både for dem som har lite forkunnskap om diabetes, og for dem som er spesialisert innen diabetes. De fleste som jobber innen helse vil en eller annen gang komme borti diabetes ettersom det er en hyppig sykdom. Derfor bør alt helsepersonell holde seg oppdatert om diabetes, mener leder av konferansen, professor Knut Dahl-Jørgensen ved Universitetet i Oslo.

knut-dahl-jorgensen (1).jpg
Professor Knut Dahl-Jørgensen.

Siste nytt om type 2-medisiner 

– Konferansen har innlegg fra Norges beste diabetesbehandlere innenfor alle faggrupper. Fra dem som driver daglig behandling til dem som kan fortelle om det siste innen forskningen, sier Dahl-Jørgensen.

Han trekker fram professor Kåre Birkeland, som skal oppdaterer om siste nytt innen medisiner for behandling av diabetes type 2.

– Dette er spesielt viktig for fastlegene. De siste årene er det kommet nye, godkjente medisiner som det er viktig å holde seg oppdatert om, og som pasienter gjerne har lest om og etterspør.

Siste nytt om koronavaksine

Koronavaksinen er et annet tema som leger får mange spørsmål om nå. Professor Anne Spurkland oppdaterer om den siste vaksinekunnskapen – hvordan vaksinene virker og hvor effektive og sikre de er. Bivirkninger er spesielt aktuelt nå.

– Vi anbefaler at alle med diabetes tar vaksinen, og da er det viktig å kunne svare godt på spørsmål fra pasientene, poengterer Dahl-Jørgensen.

Mer kunnskap om covid-19 blir det også i sesjonene «Covid-19 og diabetes – hva har vi lært?» og «Covid-19 i Norge – status og fremtid».

Kunnskap om ny teknologi og forskning

Vil du lære om det siste innen behandling av diabetes type 1? Da bør du få med deg innlegget til professor Torild Skrivarhaug ved Oslo Diabetes Forskningssenter.

– Hun oppdaterer om det nyeste innen bruk av de nye insulinanalogene, og snakker om siste nytt innen sensorteknologi og glukosestyrt insulinpumpe, som gir pasientene mulighet for å få omtrent normalt blodsukker, sier Dahl-Jørgensen.

Andre nyheter du blir oppdatert på, er fersk forskning på svangerskapsdiabetes og hvordan det går med mor og barn, av professor Kristian Hanssen. Det blir også fokus på kosthold, både med hensyn til vekten og risikoen for åreforkalkning. I tillegg blir det en spennende forelesning om stamcellebehandling.

– Den handler blant annet om hvordan stamceller kan påvirke immunapparatet i riktig retning, slik at man kanskje kan påvirke celler til å produsere mer insulin. Det ligger nok langt fram i tid, men dette er spennende forskning som vi kan håpe på å se resultater av en gang i framtiden.

Mer psykologi

Underveis blir det også flere sesjoner der psykologi er tema.

– Vi bruker helt klart kunnskap om psykologi i behandlingen i større grad nå enn vi gjorde for noen år siden. Nå legges det mer vekt på en helhetlig pasientbehandling, og det å ta hensyn til psykologiske forhold, sier Dahl-Jørgensen.

Fra programmet trekker han fram forskningsprosjektet til Line Wisting, som adresserer spiseforstyrrelser hos unge jenter. I tillegg er det lærerike sesjoner om helhetlig behandling – det å se mennesket bak sykdommen – og psykologisk veiledning for foreldre som har barn med diabetes.
Det er nyttig for helsepersonell å ha et skarpere fokus på psykologi, mener Dahl-Jørgensen.

– Vi ser at det er nødvendig å gå den veien, fordi diabetesbehandling er komplisert og stiller store krav til den enkelte. Å løse opp i problemene med å leve med en kronisk sykdom og å lære seg noen verktøy for å lykkes bedre, gjør behandlingen lettere for både pasient og behandler.

Hele programmet for Diabetesforum finner du her

Her kan du melde deg på Diabetesforum 2021 

Det er søkt tellende timer for alle faggrupper, og emnekurs for leger. Les mer her