Hva er Diabetesforum?

Diabetesforum er en konferanse med lange tradisjoner, som arrangeres hvert annet år. Det har etablert seg som en viktig tverrfaglig møteplass og arena for personer med interesse for diabetesbehandling. Diabetesforum gir faglig oppdatering på tvers av helsetjenestenivåene og de ulike faggruppene. 

Konferansen består av to deler:

  • Forskningsforum presenterer banebrytende diabetesforskning av ledende forskere.
  • Fagforum gir deg nyttig og oppdatert informasjon innen diabeteshandling.

I 2021 var konferansen digital på grunn av koronapandemien. Over tre dager 27.-29. april viste vi digitale forelesninger som deltagerne kan se i opptak ett år i ettertid.

Hvem arrangerer Diabetesforum?

Diabetesforbundet er arrangør i samarbeid med Helsedirektoratet. Programmet  er utviklet i samarbeid med Norges ledende eksperter på diabetesbehandling og diabetesforskning. Nasjonalt Diabetesforumstyre ledes av professor Knut Dahl-Jørgensen.

Helsedirektoratet som medarrangør:
«Helsedirektoratet er opptatt av å jobbe aktivt med implementering og bedre etterlevelse av anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for diabetes.

Vi har særlig hatt fokus rettet mot fastlegene, for å oppnå enda bedre måloppnåelse og oppfølging av diabetes type 2-pasientene, som i all hovedsak er fastlegenes ansvar.

Som medarrangør av Diabetesforum, har vi bidratt til å tilrettelegge programmet slik at det kan gi økt kunnskap om fastlegenes oppgaver i diabetesbehandlingen. Programmet er også praktisk nyttig og tilpasset de utfordringer og mulighetsrom som er i fastlegenes hverdag. Vi håper fastlegene ser dette som en spennende mulighet til å videreutvikle sin kompetanse innen diabetes.»

Har du spørsmål om Diabetesforum? Kontakt Heidi Henriksen på epost