Årsmøte Diabetes Oslo Øst NB! nye lokasjon

Dato

21.02.2019

Tid

18:00 til 20:00

Inngang

Koster ingen ting

Åpent for

Medlemmer Oslo Øst

Sted

Oppsal samfunshus, Oppsal samfunnshus, vetlandsveien 99, 0658 Oslo NB!!!!

Kontaktperson

Send sidens lenke til en venn

Innkalling til ordinært årsmøte i Diabetesforbundet Oslo Øst

 

Medlemmene i Diabetesforbundet Oslo Øst innkalles herved til ordinært årsmøte

Tidspunkt:        21. februar 2019, kl. 18.00

Sted:             

Oppsal samfunshus, Oppsal samfunnshus, vetlandsveien 99, 0658 Oslo   NB!!!!

 

MEDLEMMER I LOKALLAGET SOM HAR BETALT ÅRSKONTINGENT FOR 2019 HAR STEMMERETT

 

SAKSLISTE

            Innledning ved representant for Diabetesforbundet Oslo Øst

1.         Konstituering

1.1       Valg av møteleder

1.2       Valg av sekretær

1.3       Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder og sekretær

1.4       Opplysning om antall møtende med stemmerett

1.5       Godkjenning av innkalling

1.6       Godkjenning av saksliste

2.         Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2018

3.         Revisors beretning

4.         Budsjett 2019

5.         Andre saker

            5.1.      Orientere om fremtidsplaner

6.         Valg

            6.1       Styreleder

6.2       Styremedlemmer

            6.3       Varamedlemmer

            6.4       Valgkomité

            6.5       Revisor

 

 

Oslo, den 20. januar 2019

DIABETE. SFORBUNDET OSLO ØST

STYRET