Fastende blodsukker ved diabetes?

Blodsukkerverdien som måles etter 8 til 12 timers faste. Vanligvis er dette om morgenen før frokost. Normalt skal fastende blodsukker ligge under 6 mmol/l i fullblod.

Foto: Colourbox

Send sidens lenke til en venn

Det bør settes individuelle mål for fastene blodsukker. Normalt er det ønskelig at det er på 4-6 mmol/l. Ved insulikrevende diabetes må du noen ganger godta høyere fastende verdier for å unngå nattlige hypoglykemier.

Årsaken til at du som har diabetes type 2 kan ha et høyere fastende blodsukker enn f.eks. om kvelden kan forklares med økt produksjon av glukose (sukker) fra leveren og til en viss grad nyrene. Det foreligger insulinresistens. Det vil si at leveren ikke skrur av sin glukoseproduksjon, som normalt, når mengden insulin i blodet øker. Det som ev. kan redusere fastende blodsukker vil være oppstart/økning i blodsukkersenkende medisinering (om kvelden). Ev. vektreduksjon og fysisk aktivitet vil også øke insulinfølsomheten. Det viktigste er at HbA1c (langtidsprøve av blodsukkeret) er fint.