Fastende blodsukker ved diabetes?

Blodsukkerverdien som måles etter 8 til 12 timers faste. Vanligvis er dette om morgenen før frokost. Normalt skal fastende blodsukker ligge under 6 mmol/l i fullblod.

Foto: Colourbox

Send sidens lenke til en venn

Det bør settes individuelle mål for fastene blodsukker. Normalt er det ønskelig at det er på 4-6 mmol/l. Ved insulikrevende diabetes må man noen ganger godta høyere fastende verdier for å unngå nattlige hypoglykemier.