Høyt blodsukker (hyperglykemi) ved diabetes

Blodsukkeret bør helst ikke være for ofte over 10 mmol/l.

Foto: gettyimages

Send sidens lenke til en venn

Årsaken til høyt blodsukker kan være et økt insulinbehov som kan skyldes sykdom, stress eller at man har glemt å ta blodsukkersenkende medisin eller ikke tatt nok.

Blodsukkeret hos dem som ikke har diabetes ligger stort sett på 4-7 mmol/liter. Med diabetes regnes kontrollen som svært god hvis fastende blodsukker er 4-6 mmol/liter, og ellers sjelden over 10.

Symptomer

• Økt vannlatingshyppighet
• Mye urin
• Tørste og tørrhet i munn og slimhinner
• Tåkesyn
• Rask og kraftig pusting
• Gradvis dårligere allmenntilstand
• Oppkast og magesmerter
• Sløvhet eller bevisstløshet
• Pusten kan lukte aceton (neglelakkfjerner)

Disse symptomene er de første tegn på diabetes, gjerne sammen med vekttap. Har du diabetes type 1 og disse symptomene, bør du også måle ketonstoffer i urinen med en urinstiks. Ketoner i urinen er et faresignal om at du kan ha/har utviklet syreforgiftning (ketoacidose). Du kan også få små mengder ketoner i urinen ved faste og etter en føling, men da er blodsukkeret ikke høyt.

Det finnes også stiks som kan måle ketonlegemene i blod. Dette kan være nyttig, spesielt under graviditet og hos insulinpumpebrukere.

Syreforgiftning – diabetisk koma

Diabetes type 1
Ved høyt blodsukker settes insulin for å få det ned. Hvis bldosukkeret er høyt over lang tid kan du utvikle syreforgiftning. I urinen omdannes ketosyrer til aceton, som også pustes ut og det lukter aceton av pusten. Ikke alle kjenner denne lukten selv, spør derfor ev. noen andre. Forverres tilstanden ytterligere, blir bevisstheten nedsatt og til slutt blir du bevisstløs (diabetisk koma). Sykehusinnleggelse må da til!

Diabetes type 2
Syreforgiftning forekommer nesten aldri. Kroppen lager nok insulin til å hindre utvikling av ketoacidose. Du kan imidlertid også få svært høyt blodsukker, for eksempel ved annen sykdom eller i forbindelse med kortisonbehandling. Dette kan bli så alvorlig at sykehusbehandling er nødvendig.

Pumpebrukere
Hvis pumpen svikter er du svært utsatt for å få alvorlig syreforgiftning. Det kan skje ved at nålen faller ut, ved lekkasje i tilførselssystemet eller ved teknisk svikt av pumpen. Fordi insulinpumpen kun inneholder hurtigvirkende insulin, har du alltid lite insulin i kroppen. Du vil derfor veldig raskt få syreforgiftning. Du må derfor måle blodsukkeret og ev. sette insulin.

Klikk her for forholdsregler ved sykdom.