Injeksjon og injeksjonssteder for insulin ved diabetes

Insulin må injiseres fordi det ødelegges i tarmkanalen. Det anbefales en hyppig sjekk og variasjon av stikkstedene for å unngå infiltrater. Injeksjoner i slike «fettputer» kan gjøre insulinopptaket uregelmessig og forårsake ustabilt blodsukker.

Foto: Colourbox

Send sidens lenke til en venn

Desinfeksjon av huden før injeksjon av insulin er ikke nødvendig i det daglige. Bytt alltid kanyle (nål) for hver insulininjeksjon. Ved gjentatt bruk av samme nål, så blir den mindre spiss (gjør mer skade på huden) og det er økt risiko for tilstopping av nålen. Du anbefales å utløse 1-2 enheter før hver injeksjon for å fjerne ev. luftbobler og for å forsikre deg om at kanyle og penn fungerer slik de skal. Ved bruk av korte nåler 4 og 5 mm trenger du ikke å løfte hudfold ved injeksjon. Huden bør løftes ved bruk av lange nåles som 8 mm fordi det er en risiko for å penetrere inn i en muskel. 

Anbefalte injeksjonssteder:

INSULIN:               

INJEKSJONSSTED:

Hurtigvirkende  

Magen

Middels og langtidsvirkende

Låret eller hofte/baken


Hos barn kan baken brukes for å injisere hurtigvirkende insulin for å spre injeksjonsstedene og å unngå utvikling av fettputer. Baken kan også være å foretrekke for gravide kvinner med en utspilt mage.

Se også Diabetesforbundets video Slik setter du insulin.

Her kan du laste ned rotasjonsskjema for injeksjoner i lår og mage (kilde: BBraun):